BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Udsnitsstørrelse - stratifiering - kvota - disproportionale udvalg -

 

Analysens størrelse - antallet af respondenter - afhænger af den sikkerhed man ønsker, af spredningen i materialet, og den nedbrydningsgrad der er hensigtsmæssig; når materialet nedbrydes ved krydstabuleringer og specificering på geografi, alder etc etc bliver respondentantallet i undergrupperne ofte meget lille.

Tommelfingerregel
Som tommelfingerregel kan man sige at man skal op på de 200 eller mere i en analysegruppe for at kunne sige noget med nogenlunde sikkerhed. Der findes tabeller over statistiske usikkerhedsgrænser som kan hjælpe ved fastsættelsen af udsnittets størrelse, selv om man ikke får gennemført en undersøgelse som strengt taget opfylder kravende til en tilfældig respondentudvælgelse.

Disproportionale udvalg
Disproportionale udvalg betegner det forhold at man overrepræsenterer visse respondentgrupper med formålet at få større sikkerhed i den/de pågældende grupper. Denne overrepræsentation tages der højde for ved beregning af det repræsentative resultat for hele populationen.

Sekventiel udvælgelse
Sekvensanalyser tages i anvendelse hvor der er forholdsvis stor usikkerhed om spredningen i populationen. Man ved derfor ikke, hvor mange interviews der skal indsamles for at give et signifikant udslag. I stedet for som normalt på forhånd at fastsætte antal interviews, gennemføres analysen ved at man fortsætter indsamlingen indtil det akkumulerede resultat giver et signifikant resultat.
Det er spild af omkostninger og tid at indsamle flere interviews/observationer end der er behov for, for at belyse forholdet med den ønskede sikkerhed.
Af og til viser det sig at resultatet ikke ændrer sig efter at blot et meget lille antal respondenter er interviewet.

Mindre analyser - kan give større sikkerhed!
Alt andet lige medfører flere interviews en større sikkerhed - på grund af den mindre statistiske usikkerhed. Men alt andet er ikke altid lige, jf. bl.a. troværdighed og fejlkilder. Det er i dag bredt anerkendt at ret små analyser kan give meget anvendelige og tilstrækkeligt sikre informationer. Selv om artiklen "Mindre analyser - større sikkerhed" er tilbage fra 1976, er de principielle betragtninger stadig relevante ved tilrettelæggelse og gennemførelse af kvantitative analyser.

Se også marginalanalyser

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk