BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Typer af analyser

 

Markedsanalyser kan klassificeres i 3 forskellige typer: eksplorative, beskrivende og kausale.
Typerne adskiller sig fra hinanden mht til formål, indsamlingsmetoder og hypoteseopstillinger. Jf. også markedsanalysers opdeling efter det undersøgtes egenskaber. Ordene er i og for sig selvforklarende, men en kort beskrivelse kan måske være hensigtsmæssig.

  Aaker, Kumar og Day  

Eksplorative analyser
er analyser, som anvendes til at udforske, ret bredt og ikke altid særlig konkret, hvad problemstillingen egentlig er, og til at finde mulige alternative veje at gå.
Man arbejder altså åbent og improviserer for at finde nye veje og indsnævre sine hypoteser.

Beskrivende analyser
er meget mere konkret. Lige fra konkret kortlægning af forbruget, det fordeling, indkøbsvaner og -mønster, indstillinger mmm. Her finder vi den største mængde af de forskellige analysemetoder.

Kausale analyser
er analyser, der kortlægger årsagsforbindelser. Beskrivende analyser kan vise en korrelation, fx, men fortæller ikke hvilken variabel der er den afhængige og hvilken der er den uafhængige.

3 eksempler:

Explorativ analyse:
Formål: Belyse hvorledes et produkt kan forbedres
Analyseemne/spørgsmål: Hvad savner kunden, nogen utilfredshed?
Hypotese: Frygter at vejledning og brugermanual er vanskelig at forstå intuitivt.

Beskrivende analyse:
Formål: Belyse effekten af en rabatpromotion.
Analyseemne/spørgsmål: Hvilken effekt ved tidligere promotions. Hvilke målgrupper er særligt følsomme - i hvilken grad.
Hypotese: Især pensionister går efter en prispromotion.

Kausal analyse:
Formål: Vil en forøgelse af serviceafdelingens stab være rentabel?
Analyseemne/spørgsmål: Hvad er sammenhængen mellem serviceafdelingens størrelse og fortjenesten/rentabiliteten.
Hypotese: Med en 50% forøgelse af servicestaben fordobles indtægten.

Statiske/dynamiske, primære/sekundære
Et andet snit i opdelingen i analysetyper er statiske contra dynamiske analyser. De statiske giver et billede af den givne situation her og nu, de dynamiske viser en udvikling over tid. Under de statiske hører desk research, og de dynamiske fx panelundersøgelser.
Desk research kaldes også for sekundære data i modsætning til primære data.
Vilstrup nævner også udtrykket syndikerede undersøgelser som betegnelse for analyser der ligesom busundersøgelser gennemføres for flere analysekøbere samtidigt.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
schneewitchen