BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Telemarketing

 

Dansk Oplagskontrol definerer i deres årlige opgørelse af reklameforbruget telemarketing således:
"Telemarketing er et salgs- og marketingmedie, der med telefonen som værktøj skaber kontakt til nuværende og/eller potentielle kunder i en kontrolleret, individuel dialog, med et specifikt salgs- eller marketingmål for øje.
Telemarketing inddeles i to områder:
Indgående telemarketing er opringning fra kunden selv som respons på et annonceret telefonnummer (response marketing).
Udgående telemarketing er opringning fra sælgeren. På privatkundemarkedet er kun salg af abonnement på aviser og forsikringer lovligt. På business-to-business markedet kan telemarketingopgaverne være opfølgning på direct mails, invitationer til seminarer og kurser samt opdatering af databaser."

One-to-one marketingaktivitet, med stigende modstand
Telemarketing er en one-to-one marketingaktivitet, som stadig gennemføres af mange virksomheder. Men det er min opfattelse at anvendelsen er for nedadgående ikke mindst fordi der er en stigende modstand hos dem der ringes op - tilsvarende den modstand eller træthed der er konstateret hos analyseinstitutterne mod CATI-interviews.

Forberedelse helt essentiel
"Sandhedens øjeblik" - det tidspunkt hvor man har kontakt med kunden, skal skabe sympati og interesse og få ham/hende overbevist om at det kan betale sig at lytte lidt mere - kræver måske mere forberedelse end nogen anden aktivitet. Man skal have sat sig ind i kundens/kundeemnets forhold, hans behov, hans marked, hans daglige virke. Og så i løbet af det første halve, måske hele minut præsentere sig selv, informere om formålet med opringningen og skabe interesse!

Smitte
Men uden entusiasme og engagement kan der ikke skabes interesse. Mange, der er blevet ringet op, har hørt en person læse op af et manuskript uden medlevelse og uden selv at tro på værdien i budskabet. Hvis man ikke kan smitte med egen begejstring (eller være tilstrækkelig skuespiller :-) vil resultatet blive pauvert.

Afslutningen
Fornemmelse for købssignaler fremhæves af alle der praktiserer telemarketing. Afslutningen - lukningen - er næsten lige så vigtig og krævende som indledningen. Det bliver stadig vanskeligere at komme igennem til kundeemnerne og få deres accept af denne form for salgsaktivitet. I takt hermed bliver telemarketing formentlig mere og mere en del af en langsigtet strategi med vægt på rådgivning og opbygning af relationship frem for at kunne lukke af med en ordre her og nu.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk