BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Strategi og strategisk planlægning

 

En strategiplan defineres her som den overordnede plan, man fastlægger for at opfylde sin mission og nå sine mål. Altså svaret på spørgsmålet: På hvilke måder kan vi realisere vores mission?
Johnsen formulerer det således: "...strategic plan is a function of changes in "we"; the mission; the vision", hvor "we" defineres som "...a coalition of stakeholders, a stakeholder system; a firm, especially a transformation system; management, possibly the management system; a system of organizational behaviour based on our cultural values".

Overblikket
Strategisk planlægning er som at tage helikopteren - se det hele fra oven - uden at man begraver sig i detaljerne. Det har man handlingsplanen - eller den taktiske plan - til.
Som én engang udtalte: Strategisk planlægning er et spørgsmål om at vælge sin fremtid.

Offensiv eller defensiv
Den strategi, man fastlægger, er afhængig af de ressourcer man har adgang til og er villig til at sætte ind.
Da risikovilligheden afhænger af risicienes størrelse kan det være hensigtsmæssigt at vurdere handlingsplanen såvel udfra en defensiv som en offensiv strategi.
Ved anvendelse af SWOT-systematikken kan muligheder og trusler og stærke og svage sider vurderes ud fra såvel en offensiv som en defensiv strategi. En offensiv strategi kan eksempelvis reducere en alvorlig trussel fra høj til lav værdi. Og eksempelvis kan en defensiv strategi hæve ønskeligheden af at en mulig-hed opstår, fra lav til høj.

Mål og strategi
Ofte blandes målsætningen med ind i strategien. Det er vel helt OK, bare man er enig i systematikken. Keldmann og Prehn skriver i "Fornyelsestræet" at ligesom ved formulering af missionen skal strategien formuleres med 2 ord. De går videre med koncepter og produkt & serviceydelser - også formuleret med 2 ord. Som eksempel nævnes Matas:

  Mission: Sikre familievelvære.
Strategi (en af dem): Optimere personlig pleje.
Et koncept herunder: Bevare vitalitet.
Herefter konkretisering (eller udvikling) af et produkt eller en serviceydelse, som ligeledes formuleres i 2 ord - et udsagnsord og et navneord.
 

En god disciplin i koncentration og systematik.

Tidshorisont
Strategisk planlægning forbindes af mange med en forholdsvis langsigtet plan - vel 2-5 år eller mere. Med udviklingens acceleration vil strategiplanlægningen omfatte en kortere og kortere periode og udformes med sigte på at kunne tilpasses og ændres med kort varsel.
Lidt provokatorisk har Poul Erik Jakobsen i sit tidsskrift TID & tendenser en artikel med overskriften "Strategisk planlægning og fremtidsforskning er død!".

"De strategiske tanker og fremtidsscenarier er ofte forældede, inden de kommer på papir.
Hastige forandringer kræver nye metoder.
Strategiplanen afløses af vision, passion og mission samt hurtigere reaktionsevne og et nyt syn på organisationsudvikling. Fremtidsforskeren bliver fortolker af den evigt skiftende nutid."
Poul Erik Jakobsen

HollensenDen planlagte strategi - og så den realiserede
Den planlagte strategi er sjældent lig med den realiserede strategi - med mindre man arbejder med meget korte planlægningsperio-
der, hvilket i sin natur strider mod ideen i strategisk planlægning. Fra Hollensen (som igen anfører Mintzberg, 1987, som kilde) er i hosstående figur vist vejen fra den planlagte strategi til den realiserede mixet med den strategi, der planlægges hen ad vejen på grundlag af markedets nye vilkår, og reduceret med den del af strategien, som er urealistisk at gennemføre. Virksomhedens forandringsparathed og beslutningsdygtighed er centrale egenskaber for at gennemføre en effektiv strategi.

Bill BernbachStrategisk balance model
Der skal indsamles mange informationer som basis for opstilling af strategiplanen, og der skal være "balance", altså overensstemmelse, mellem mission, vision og strategien. Johnsen opstiller nedenstående model som dels kan give et overblik, dels og især må ses som en opfordring til at læse mere om Johnsens systematiske opbygning af de ledelses- og planlægningsmæssige begreber og sammenhænge.

balance

Vækstprocessen på en tændstikæske
Strategiske planer har en tendens til at blive meget omfattende, som bl.a. ovenstående model kan give indtryk af. I det daglige arbejde med gennemførelsen - herunder ikke mindst den interne kommunikation, motivation og inspiration - er koncentration af mål, succesfaktorer, barrierer og aktiviteter vigtig. Et beskrivende udtryk anvendes af Nils Henrik Wegener (i Deloitte & Touche's "Indsigt", december 2002), som argumenterer for en så kraftig prioritering at virksomhedens vækstplan kan skrives i tændstikstørrelse. "Vi anbefaler faktisk, at alle medarbejdere bør have en tændstikæske med deres fokuspunkter i virksomhedens vækststrategi. Det vilsamtidig sige, at tændstikæskerne er et godt redskab til at få fokus på uddelegering, prioritering af tid samt opfølgning på vækstmålene."
Om enkelhed se også pindsvinekonceptet.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk