BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Strategi - i hverdagen

 

Strategisk arbejde er noget, der laves i marketingafdelingen og drøftes i direktions- og bestyrelseslokalerne. Næsten ingen medarbejdere "på gulvet" kender virksomhedens strategi, endsige dens mission og vision.
En anakronisme fra forrige århundrede eller tidligere?
Desværre ikke.

Flere årsager
Man kan stadig møde indstillingen at virksomhedens mål og planer holdes tæt ind til kroppen af hensyn til konkurrenterne. Selvfølgelig kan dette være en plausibel grund. Der er jo ikke særlig smart at orientere konkurrenterne om sine aktiviteter, så de har god tid til at træffe modforanstaltninger.
Alligevel er dette kun i de færreste tilfælde den reelle baggrund for at holde medarbejderne hen i uvidenhed.
Ofte er forklaringen nok den enkle at man egentlig ikke ser nogen grund til at informere internt. De "andre" har jo ikke noget at gøre med det i det daglige. Og det tager tid og er besværligt at skulle forklare og involvere.

Tilfredshedsundersøgelser
En del virksomheder gennemfører løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Men tilfredshed er ikke nødvendigvis det samme som at være involveret. Man kan være meget tilfreds med arbejdsvilkårene og -miljøet, arbejdstiden, frokosten, mmm, uden at have nogen klar idé om, hvad virksomheden stiler mod og hvad der er dens særkende og styrke og overlevelsesevne.
Og i betragtning af at netop medarbejderne er kernen i virksomhedens unikhed og konkurrencedygtighed, er information og involvering det grundlag, virksomhedens fremtid er helt afhængig af.
Kaplan & Norton beskriver det således: "Strategy-Focused Organizations understand well the importance of engaging and aligning all of their employees to the strategy. Ultimately, the employees are the ones who will be implementing the strategy."
En amerikansk undersøgelse viser den klare forskel mht medarbejderinformation og -involvering mellem virksomheder med henholdvis gode og dårlige resultater.

    Well-Performing
Organizations
Poorly Performing
Organizations
 
  Employees have a good understanding of overall organizational goals
67%
33%
 
  Senior managers are highly effective
communicators
26%
0%
 
  Kilde: T. Stewart: The Status of Communication Today. Journal of Strategic Communication Management, Febr.- March 1999.  

I Balanced Scorecard værktøjet er medarbejderinvolveringen en væsentlig arbejdsproces.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk