BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Stillingsannoncen

 

Der ofres stadig en del penge på stillingsannoncer i de trykte media, men uanset trykt eller elektronisk form over nettet er kravet at skabe opmærksomhed og appetit hos den rigtige ansøger. Medarbejderrekruttering og dermed stillingsannoncen er en investering i fremtiden, en investering der ikke kan overvurderes for virksomhedens fremtid. Det kan derfor stadig undre at nogle virksomheder, når stillingsannoncen skal udarbejdes, har vandtætte skodder mellem personaleafdelingen/HR, og marketingfunktionen, som har ansvaret for virksomhedens omdømme, corporate branding etc.

Checkliste - stillingsannoncer
Har annoncen visuel magnetisme? Adskiller den sig fra konkurrenternes annoncer og tilbud. Slår annoncen igennem på siden/nettet. Fanger den ansøgeren på de brøkdele af et sekund, vi har til rådighed.
Er den målrettet? Er annoncen det personlige budskab til præcis den ansøger, der søges. Fra mig til dig. Ikke et budskab til en masse.
Er budskabet attraktivt, præcist og selektivt? Ville du selv søge stillingen, hvis du var i målgruppen. Fremhæves netop den "gulerod", det USP, der er afgørende for om stillingen er attraktiv.
Er alle vigtige informationer om virksomheden med? Fx virksomhedens vision, mission og målsætninger. Tænk på at det er virksomheden, der er ansøgeren!
Får læseren belønning for at bruge tid på annoncen? De fleste læsere er mere ude efter orientering generelt om stillingsmarkedet og om virksomhederne. Betragt stillingsannoncen som det vigtigste medium i corporate branding aktiviteterne. Kan vi forbedre annoncen også på dette punkt?
Er annoncens design overensstemmende med corporate design? Burde være et overflødigt checkpunkt. Men undertiden kører personaleafdelingen løbet som om stillingsrekrutteringen intet har med den øvrige virksomheds image eller branding at gøre.
Reflekterer annoncen virksomhedens kultur? Sprogform, holdninger (både de explicitte og de implicitte), tone-of-voice skal afspejle de virkelige og/eller ønskede forhold.
Er annoncen tilstrækkelig indbydende og umiddelbar forståelig? Er sproget enkelt og ligefremt. Er prioritering og rækkefølge rigtig og logisk, så forståelsen fremmes. Svarer opstillingsform til ansøgerens "psyke" - fx punktopstilling eller lyrik etc.
Er mediavalget optimalt Både de trykte medier og rekrutterings-sites. Kan vi øge effekten ved at være utraditionelle?
Er annoncen også et positivt budskab til de andre stake-holdere

Udover den ønskede medarbejder er annoncen også et budskab til:
fremtidige medarbejdere (herunder studerende), kunder, leverandører, finansieringsinstitutter, egne medarbejdere, aktionærer, bestyrelse, konkurrenter m.fl.

Og endelig effektmålingen! Den bedste annoncen er ikke den, der giver de fleste henvendelser. Men som giver den rigtige!

Se også, hvordan Olav Hast skrev stillingsannoncer, samt HR-kapitlet.
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk