BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
De sociale medier

 

Ligesom internettet som kommunikationskanal skabte en revolution fra midten af 1990'erne har de sociale medier, som jo er baseret på internettet, holdt gang i revolutionen frem til 2013 (skrivende stund) - og udviklingen og ændringerne vil fortsætte formentlig lang tid endnu. Antallet af artikler og debatter om de sociale medier - indholdet, lødigheden, de salgsmæssige muligheder for virksomhederne, kulturforandringerne, mmm - er nærmest legio.

Set i et markedsføringsmæssigt perspektiv diskuteres stadig anvendeligheden - og effekten - af at være repræsenteret i de sociale medier. Brugerne adskiller sig - om ikke også på andre kriterier - markant m.h.t. alder. Det er de unge generationer, som først har taget de sociale medier som Facebook og Twitter til sig som deres foretrukne og nærmest livsbetingede medium. LinkedIn er det sociale medium på primært erhvervssiden - i starten nok mest anset som et udvidet visitkort, men en del tyder på, at vi også her ser en udvidelse, som kan blive epokegørende. I hvert fald i en vis tid.
      Det interessante her er, at vi ikke ved ret meget om fremtiden. De nu kendte sociale medier kan cementere deres position gennem relevante udvidelser, og andre vil falme og en del til sidst forsvinde. Produktudvikling og kreativitet er afgørende for udviklingen. Men at være fremtidsforsker er en udfording og gambling af dimensioner, såfremt man om få år skal stå til ansvar for sine prognoser. Det skal de færreste, om nogen. Så de ekspertdeklamerede prognosemagere har fortsat taletid.

I betragtning af den omfattende litteratur, de mange eksperter med stærkt varierende vidensbaggrunde, de mange kurser - også her af forskellige valører - , og bestemt ikke mindst af den i realiteten uforudsigelige udvikling såvel teknisk som kulturmæssigt (og vel også modemæssigt) skal jeg ikke melde mig i rækken af talsmænd.
      Derimod kan jeg varmt anbefale Eileen Brown's bog "Working The Crowd - Social Media Marketing for Business" fra 2010 og reprinted i 2011.
      Jeg faldt lidt for denne udtalelse (side 17) under overskrifen "Keeping it under Control": "Don't get overwhelmed. The are so many different social networking sites out there that it's so easy to become flodded with information. If you spend all day on Twitter, or try to keep up with all of the status updates and changes on Facebook, you won't have any time at all for the rest of the things you need to do. You need to learn to cut out all the unnecessary messages."

Det er nødvendigt at udarbejde en effektiv og omfattende "Social Media Plan" - og vel at mærke efter samme principper som var det en "off-line" plan: Fx "Hvem henvender du dig til?", "Hvordan kommer du i kontakt med dem?" - etc. Se nærmere her om hv-modellen.


   


På grund af de sociale mediers dynamiske udvikling dukker der hele tiden ny litteratur op. Søg på Google og finde artikler og bøger med de sidste nye informationer og inspirationer.

Og støder du på noget interessant, så send informationer til mig. Se mine bagord og giv mig en mail.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk