BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Segmenteringens mål

 

Følgende analyseresultater viser respondenterne - et repræsentativt udsnit af samtlige konsumenter på markedet - opdelt efter henholdsvis at foretrække eller forkaste et produkt ud fra et markedskort. Af hensyn til eksemplet er indifferente forbrugere udeladt og eksemplet er meget groft i sin opdeling:

 
Positive
Negative
Andel af
totalmarkedet
%
%
%
Total
59
41
100
Alder      
15-30 år
83
17
30
31-50 år
50
50
40
51-65 år
47
53
30
Urbanisering      
By
63
37
65
Land
51
49
35

Vi ser en klar overvægt af positive i den yngste aldersgruppe og en overvægt til byerne.
Det er fristende umiddelbart at konkludere at vi finder en klar overvægt af positive hos de unge i byerne.
En krydstabulering mellem de to kriterier bekræfter i dette tilfælde hypotesen:

Fordeling af positive forbrugere
 
By
Land
Total
Alder
15-30 år
18
7
25
31-50 år
13
7
20
51-65 år
10
4
14
Total
41
18
59

Stopper vi analyseringen med disse demografiske kriterier får vi en klart defineret målgruppe - de unge i byerne. Men de udgør, som det fremgår af tabellen, kun 18% af samtlige personer svarende til kun 30% af de konsumenter, vi egentlig er interesserede i at henvende os til.
Vi kan arbejde med denne målgruppe i fx mediavalget, men af grafikken er det tydeligt at vi ikke med de to kriterier tilnærmelsesvis har defineret de faktorer, der forklarer præferencen.
Andre former for analyser - fx motivationsundersøgelser - kan muligvis kortlægge forklarende variable for præferencen.

Tilpasset efter Berg & Hegedahl: Målrettet markedsføring.

 
tilbage til Segmentering
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk