BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Diverse andre segmenteringer

 

Inden for hvert marked kan der opstilles relevante muligheder for segmentering - og profilering. Her er nævnt nogle få af mulighederne:

Finansiering
Eksempelvis havde dagbladet Børsen følgende opdeling på det finansielle marked:

 • BEKYMRET over penge
 • IMPULSIV mht at træffe finansielle beslutninger
 • RISIKOVILLIG - mere end den normale gennemsnitsplacering
 • ACCEPTERE det faktum at jeg har tjent penge og gjort mig fortjent til dem og det, de kan give mig
 • STOLTHED over hvordan jeg forvalter mine penge - heri ligger også det faktum at jeg betaler mine regninger for sent - ingen skal tjene renter på mig
 • INVOLVERET i hvordan mine penge placeres
 • ANSVAR middel
 • TILFREDS mere end normalt med min økonomiske situation
 • SELVFORVALTE mere end andre - men beder om råd nu og da
 • VÆRDSÆTTE penge, men mener ikke de løser alle problemer i livet

Holdninger og etik
Vi vil formentlig se en stigende tendens til at segmentere kunderne - og udvælge sine leverandører - efter værdigrundlag som holdninger og etik, dvs deres erklærede og beviste holdning til forhold som

 • arbejdsmiljø
 • miljøhensyn
 • arbejdstid
 • aflønning/overarbejdsbetaling
 • diskrimination
 • organisationsfrihed
 • og nok specielt ved produktion i udlandet forhold som
  børnearbejde
 • tvangsarbejde
 • psykisk/fysisk tvang iøvrigt

Disse forhold har også stigende betydning for shareholders value.

Indkøbs og spisevaner
Et relevant kriterium for opdeling og segmentering af forbrugerne kan være indkøbsvaner og forbrugsvaner.
Coca-Cola's researchafdeling i Atlanta, Georgia, har således arbejdet med opdeling af kunderne i seks typer baseret på deres spisevaner, deres forhold omkring madlavning og selve indkøbsvanerne (kilde: Lebensmittel Zeitung, iflg. Frit Købmandsskab okt. 1989).

 1. den aktive særtilbudsjæger
 2. den travle indkøber, som værdsætter bekvemmelighed
 3. den ældre forbruger med god indkomst, men forholdsvis begrænsede behov
 4. den barnløse erhvervsperson, der spiser meget ude
 5. den ensomme gamle - ofte enke eller enkemand med sparsomt forbrug
 6. det sociale tilfælde med meget ringe indkomst

For en detailhandler med fødevareprodukter eller for en restaurant er det vigtigt at få kendskab til fordelingen og størrelsen af disse segmenter i markedsområdet.

Food-Related Lifestyle Segments
Peter et al. viser nedenstående livsstilssegmenter relateret til fødevarer:

 
Food-Related Lifestyle Segments
Segment name Segment Characteristics Marketing Implications
The uninvolved
food consumer
Uninterested in most aspects
of food
Not interested in quality
Do not read product information
Convenience important
Heavy snacking
Little planning
Food not a family matter
Unstable shopping behaviour
Little brand loyalty
Few perceived differences between different food products
Price at the major parameter
The careless food consumer Resembles the uninvolved foor consumer
Is interested in novel products if they are convenient
Buys spontaneously
Possibility for product differentiation by novelty
New products should not be demanding
Not likely to develop any great loyalty
Constant stream of short-lived product variations probably best strategy
The conservative food consumer Plans shopping and cooking
No interest in new products or recipes
Freshness and taste importent
Convenience not important
Take time for cooking
Little snacking
Food is a woman's task
Security by traditional food major purchase motive
Interesed in shopping for food
Want predictability and want to avoid change
Strong preference for products and shops, difficult to ovecome through new products
Maintain traditional products
The rational food concumer High use of product information and speciality shops
High degree of planning
All quality aspects very important
Heavy use of organic food
Most receptive to better-quality food products
Easy to inform them about product improvements
Quality in relation to price
Highly critical consumers
The adventurous food consumer Novelty and looking for new ways very important
High involvement with cooking
Convenience not important
Cooking is a task for the whole family
Self-fulfilment and social aspects of food more important than security
Needs to be stimulated to creativity
Must encourage self-expression, creativity, and social togetherness
Possibility for experimenting in cooking important
Interesed in exotic food products, but not exotic precooked meals
Kilde: Peter et. al.: Consumer Behaviour and Marketing Strategy. 1999.
"Adapted from Klaus G. Grunert, Hanne Hartvig Larsen, Tage Koed Madsen, and Allan Baadsgaard: Market Orientation in Food and Agriculture (Boston, MA: Kluwer, 1996)."
 

6P-segmentering, soft drinks
For at benytte udtrykket de 6 P'er er det nødvendigt at holde sig til engelsk. Men metoden kan være en af vejene til at finde frem til et relevant segment - og kan også anvendes som inspiration til produktudvikling. Eksemplet er fra David Taylors bog The Brand Gym fra 2003.

markedssegmentering

 
tilbage til Segmenteringer
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
valmue