BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Registrering af varemærke og domænenavne

 

Ingen branding uden registrering!
Kun få begivenheder i markedsføringarbejdet er så irriterende som at komme langt med den konceptuelle og kreative udarbejdelse af kommunikationen for så "lige" at skulle finde et nyt navn, fordi registrering fx er konfliktende med en anden registrering eller på et af de relevante markeder er uacceptabelt.

Specialister
Brug specialister til den generelle registrering, med mindre virksomheden selv har en specialist med stor viden og erfaring. Og vær lidt ambitiøs med klasseangivelsen og den geografiske dækning. Det kan være at man ikke har planer om global markedsføring, men det er også ærgerligt om nogle år at være forhindret i markedsføring af det samme mærke over grænserne, fordi andre i mellemtiden har taget mærket - eller allerede havde taget det i anvendelse i det pågældende land, da man fandt frem til det herhjemme.
Herhjemme står Patendirektoratet under Erhvervsministeriet for registreringerne og fornyelserne.

Domæne-registrering
Domæne-registreringen til Internettet er i dag lige så vigtig som den "almindelige" registrering. Hvis ikke vigtigere! Der har været mange pirater som har forsøgt at leve højt på en hurtig registrering af kendte mærkenavne. Men selv om de heldigvis i mange tilfælde er blevet dømt til at afgive deres uretmæssigt erhvervede domæne, tager det tid og kræfter med den slags retstvister.
De mange retssager står som beviser for betydningen af at kunne få mærkenavnet som domæne - og få såvel .com som de relevante nationale dot-betegnelser så snart man bevæger sig uden for Danmarks grænser. Samtidig er det værd at bruge fantasien lidt og registrere navne, som ligger tæt på og som domænesnyltere lukrerer på ved typersquatting - at det ofte går hurtigt, når man søger på nettet og der derved er risiko for slåfejl og stavefejl i domænenavnet. Maketingsite i stedet for marketingsite, erhvervsbadet i stedet for erhvervsbladet etc.
Eileen Brown understreger i sin bog Working the Crowd (side 98) betydningen af proaktivt at registrere alle de kombinationer af ens navn, som man kan forestille sig, at nogle kunne have interesse i for at snylte på ens renommé eller for direkte at skade én.

Hurtigt og nemt at checke
Det er hurtigt at checke om det ønskede mærkenavn allerede er registreret. Fx på DK Hostmaster's site kan alle danske domæner hurtigt checkes. Selve registreringen skal finde sted gennem de af DK Hostmaster godkendte registratorer.

Pas på med at blive kigget over skulderen
Vær lidt forsigtig med at checke om nye navne er ledige på visse af de udenlandske sites, der tilbyder denne service. Følgende case fra slutningen af 1990'erne var lærerig, men ikke særlig sjov.
I en kreativ proces forsøgte vi at finde et velegnet domænenavn til en ny virksomhed. Det skulle - som det ofte er tilfældet - gå hurtigt, så vi var under mødet koblet på Internettet og checkede løbende hos en af de internationale domæner om de navne, vi kom frem til, var ledige.
Pludselig var den der. Vi fandt et særdeles godt navn. Og vigtigt: dot com adressen var ledig. Ca. et kvarter senere ringede vi til chefen for en internetvirksomhed, der er godkendt som registrator, og anmodede om registreringen. Tilbagemelding under en time efter vi første gang havde checket navnet. Og overraskede blev vi. Navnet var registreret! "Sjovt" nok var en eller anden i USA inden for den samme time kommet på den samme strålende navneidé og havde registreret navnet. Interessant - for det kan selvfølgelig udelukkes, at der "over there" har siddet nogle og kigget os over skulderen, ik' ?

Her er nogle af de steder hvor domænenavne kan checkes - ud over den danske hostmaster:

http://speednames.com/search.asp?lang=en
http://www.checkdomain.com/
http://www.domaene.dk/
http://www.scannet.as/

Domænesnylteri par excellence
Jeg starter med konklusionen: Har du et domænenavn og har du mange besøgende, så sørg for at andre ikke kan snylte på din besøgssucces! Det er (næsten) aldrig nok bare at registrere ét navn. Og det koster så lidt at registrere de nærliggende "søstre" og andre muligheder for forveksling.
Sagen er, at mange af os er meget hurtige, når vi søger på nettet. Impulsivt og intuitivt skriver vi et navn, som vi tror må være den søgte virksomheds domænenavn, eller vi søger på Google eller anden søgemaskine. Og det benytter nogle sig groft af - på din bekostning. Kan dit domænenavn skrives med og uden bindestreg, med eller uden "underscore", eller kan man nemt tro, at der skal være ét s og ikke to - eller omvendt. Og så videre. Så registrér alle de indlysende fejlmuligheder.
Casen: du sidder lige nu og ser på www.berg-marketing.dk. Jeg fik fra starten også registreret marketingsite.dk - og marketing-site.dk. Det var faktisk Lisbeth Wirgowitch, der som min meget gode PR-rådgiver anbefalede mig at bruge det mere brand-egnede berg-marketing.
En dag gør min søn mig så opmærksom på, at min hjemmeside da ser lidt mærkelig ud! Altså bergmarketing.dk!! Du kan se hjemmesidens forside her. Der er i hvert fald ikke skygge af tvivl om hensigten. Logo er bygget op som berg-marketing.dk's og teksten skærer det ud i pap:
Det kunne være interessant at få at vide, hvor mange besøgende, der er vildledt til at gå videre på denne hjemmeside. Ingen tvivl om at der har været mange, da berg-marketing.dk i dag (2009) besøges af ca. 10.000 unikke besøgende hver måned. Og det kunne da også være interessant at dykke ned i, hvad de danske virksomheder har betalt af "gode"? penge for denne trafik. Bare for at nævne nogle af disse virksomheder: Analysegruppen A/S, firmaet Cultivator og Mediabroker A/S. Men videre charmerende er det jo ikke at anvende denne form for domænesnylteri.
Mit "lille" problem var så, at det var en amerikansk virksomhed, der havde registreret bergmarketing.dk, og jeg var ikke indstillet på at bruge ressourcer til en amerikansk retssag. Men her oplevede jeg DK Hostmaster's beundringsværdige effektivitet. Dagen efter, at jeg havde sendt et omfangsrigt klageskema ind til dem, fik jeg meddelelse om, at anklagede havde fået 14 dage til at svare. Og allerede efter en uge fik jeg meddelelse om, at den amerikanske virksomhed havde bedt om at få deres registrering slettet. Sådan.
Men alt arbejdet og frustrationerne kunne altså have været undgået ved at tænke sig lidt om ved registreringen. Og det er ikke alle sager, der er så klare og går så hurtigt og godt igennem!

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
jasmin