BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Præsentationsteknik - lynkursus

 

MenciusSucces eller fiasko kan være et spørgsmål om en god eller dårlig præsentation!

En del af jobbet
Alle, der beskæftiger sig med marketing på den ene eller anden måde er nogle gange meget afhængig af at forelægge en sag på den mest klare og overbevisende måde. Det være sig konsulentens/sælgerens præsentation for en kunde; marketingchefens præsentation for direktionen; salgschefens præsentation for sælgerne; bestyrelsesformandens præsentation for aktionærerne (eller den ny bank); etc etc.

Guld værd
Om man kan lide det eller ej: Præsentationsformen er i sig selv et vigtigt led i at få gennemført sin handlingsplan, godkendt sit budget, realiseret sine visioner.
Så der er al mulig grund til at bruge kalorier på at blive en god præsentatør. Alt for mange præsentationer er faldet på gulvet på grund af dårlig præsentation, til trods for at indholdet var glimrende. Det er spild af marketingviden og -kunnen.

Do-it-yourself
Der findes kurser i præsentationsteknik. Og masser af bøger. Intet kan dog erstatte "learning by doing".
Nedennævnte kan måske give nogle impulser til at forbedre din præsentationsform, så dit forslag ikke falder pga en lausig og kedelig fremlæggelse:

Vær dig selv. Dette kan kan enkelt ikke skrives med for store bogstaver! Alt for mange kurser og bøger forsøger at forme eleverne ensartet og ensrettet. Tager man ikke hensyn til netop ens egne egenskaber - og særheder! - hæver man sig aldrig over det jævne gennemsnit. Det kan være at der så er nogle, der ikke kan holde dig ud. Men andre vil klappe. Og deres entusiasme smitter. Og først og sidst vil man høre efter!

Vær nervøs! Ja, det er ikke nogen skrivefejl. Nervøsitet er tegn på engagement og personligt ønske om at få "solgt" sine ideer. Uden nervøsitet er der stor risiko for at dit auditorium falder i søvn. Selvfølgelig skal man ikke være så nervøs at man ikke kan holde på et stykke papir uden at det lyder som et lille tordenvejr. Man skal kunne kontrollere sin nervøsitet ved den balance, der opnås ved grundig forberedelse og selvsikkerhed om viden.
Men der skal altså være lidt sommerfugle i maven.
Så man skal vide hvad man taler om. Og man skal forberede sig. Og holde generalprøve. Gerne flere af dem.

Og smid så manuskriptet væk! Læs aldrig op af dit manuskript. Intet virker mindre engageret og mekanisk og monotont og kedeligt end hvis man læser sit foredrag op (med mindre det er et digt, men det er en helt anden historie). Oplæsning er - efter min mening - en hån mod forsamlingen. Så kan tilhørerne lige så godt selv læse dit indlæg. Det vil gå stærkere, formentlig blive forstået bedre og kunne læses hjemme i lænestolen.
Få dine tilhørere til at interessere sig for dig - ikke dine plancher og billeder eller den efterfølgende frokost eller mobiltelefonens sitren i lommen.

Teknik
Powerpoint er et glimrende værktøj. Brugt rigtigt. Dvs at det primært bruges som disposition og ikke som manuskript. Og lad så være med at bruge lejligheden til at demonstrere, hvor dygtig du er på computeren ved at bruge alle animationsmulighederne. Det forvirrer og bortleder interessen for det, du vil sige. Lad hellere helt være. Det vil vække respekt snarere end det modsatte. Make it simpel! And clear!

Det er dig!
Og til sidst i dette "lynkursus" i præsentationsteknik: Dine tilhørere sidder der for at høre dig. De har set frem til din præsentation. Giv dem en oplevelse, og giv dem noget varigt: din konklusion, din entusiasme og begejstring, din indsigt og viden. Så det huskes og forstås.

Og et lille tip ekstra
Skal præsentationen være telefonisk, møder du ikke megen tålmodighed i den anden ende af "ledningen". Trådløs eller ej. Nogle kalder det elevatortalen. Du skal være i stand til at skabe interesse for dit produkt eller firma inden du når etagen, hvor personen står af. Jeg har hørt at nogle siger at du har 27 ord. Hvorfor netop 27 ord ved jeg ikke, men kort skal det være. Ikke tosset her at sætte sig ind i EFG/EFU formlen - vel at mærke at starte med G'et eller U'et - gevinssten/udbyttet. Hvad får jeg ud af at fortsætte med at lytte til dig?

Få budskabet igennem når du har ordet!
Kasper Sørensen har bidraget med nogle kloge ord til dette afsnit om præsentationsteknik. Læs hans indlæg.

Talens magt
Nogle mener, at det at være en god taler og præsentatør er medfødt. Som i de fleste andre tilfælde falmer betydningen af det medfødte i forhold til en engageret indsats for at tilegne sig evnen. En god bog herom er Jonas Gabrielsens og Tanja Juul Christiansens "Talens magt - indføring i mundtlig retorik" fra 2009. Læs den. Og begynd at øve dig. Forfatterne refererer til undersøgelser, der viser, at kun 7% udgøres af det, man siger, 38% udgøres af stemmen, og hele 55% udgøres af kropssproget. Procenterne skal ikke tages for mere end end klar konstatering af, at den måde, man fremlægger en sag, er en helt central del af overbevisningens kunst. Det kan man jo så måske benytte sig af, hvis ens præsentation mangler noget i dybden .

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
tulipaner