BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Virksomhedens potentiale

 

Matsuo BashoIngen virksomhed udnytter fuldt ud sine muligheder! De succesrige virksomheder kan opleve at de er tæt på, men det vil altid være muligt at finde områder - ekspertiser og andre værdier - som man ikke har været klar over og derfor heller ikke endnu har udnyttet, eller som ikke er udnyttede optimalt.
Alene markedsdynamikken, og samfundets udvikling helt generelt, skaber nye betingelser og dermed nye muligheder hver dag.
Det, vi taler om, er at få mere ud af den organisation og de ressourcer, virksomheden allerede har "i huset".
En model for systematisk søgning efter uudnyttet potentiale og for udnyttelse heraf er vist i nedenstående "erkendelsesmodel".

potentialet

Underpunkterne til de enkelte emneområder er kun anført som eksempler. Se nærmere under de specifikke afsnit - eksempelvis under medarbejderne, markedspotentialet, etc.

Presse citronen?
Den konstante søgning efter uudnyttet potentiale kan opfattes som et uophørligt race efter større effektivitet - at medarbejderne konstant presses for større og større effektivitet med øget stress til følge og at samarbejdspartnere konstant presses i pris og leveringsbetingelser. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. Når vi fx taler om medarbejderne kan der skabes øget stress (bl.a.) ved et konkurrencerace internt i virksomheden. Men at finde ukendt eller upåagtet potentiale hos en medarbejder og gøre brug af det virker direkte modsat: motiverende og engagerende. Kun dårlig ledelse og samarbejdsklima skaber grobund for skadende stress. Tilsvarende med fx leverandørerne, jf. fx SRM.

Kanindræberkursus - og andre mere "spiselige"
Ikke mindst med formålet at få medarbejderne til at yde deres bedste i det daglige samarbejde og dermed styrke virksomhedens konkurrenceevne og innovationsstyrke har mange typer af medarbejderkurser meldt sig på markedet. De mest spektakulære er de fysisk udfordrende eller på anden måde dramatiske og grænseoverskridende - bjergbestigning, vandring med bare fødder på gløder, kaninjagt og lignende. Forfatteren til dette marketingsite skal ikke gøre sig skråsikker på effekten af denne form for udfordringer, men stiller alligevel et ret stort spørgsmålstegn til relevansen set i direkte forbindelse til at forøge medarbejdernes værdi som arbejdskraft når det konkrete job skal udføres.
En alternativ form af ny dato skal nævnes her - ikke mindst fordi det i sin type er milevidt fra de nævnte kanindræber- og gløder-vandreture. Det er det kunstbaserede gruppearbejde - i udlandet kendt under betegnelsen kunstterapi (som måske for nogle indikerer noget sygeligt - terapi - hvilket langt fra er tilfældet). Her går man så at sige direkte til biddet ved at få en relevant medarbejdergruppe til at samles om at udarbejde et kunstarbejde - fx et maleri - uden verbal kommunikation! Resultaterne er markante. Se mere på fx creasense's hjemmeside.

Lean Management
Lean Management er også en metode til at udnytte virksomhedens potentiale, men er i lige så høj grad en metode til at fraskære aktiviteter, der ikke bidrager (tilstrækkeligt) positivt til virksomhedens rentabilitet. Normalt tænker vi på ekspansion når vi taler om at udnytte en virksomheds potentiale. Men ved at en kritisk gennemgang af funktioner og arbejdsmetoder kan opnås væsentlige økonomiske fordele. Læs lidt mere under definitioner. I en artikel i Markedsføring (nr. 8 - 2006) nævnes at Lean-tænkning i virksomheden består af fem punkter:

  1. Specificer, hvad der skaber værdi for kunden
  2. Identificer de ikke-værdiskabende aktiviteter og eliminer dem
  3. Skab flow omkring de arbejdsgange, der skaber værdi
  4. Producer kun det, som kan trækkes fra kunden just-in-time
  5. Stræb efter det perfekte ved løbende fjernelse af spild
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk