BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Permission Marketing

 

Permission Marketing
Seth Godin introducerer i sin bog begrebet Permission Marketing over for den traditionelle Interruption Marketing. Hans tese er at det i den elektroniske markedsføring gælder om at opbygge venskabelige relationer til kunden på kundens præmisser.
Når kunden køber første gang skal hun spørges om hun ønsker - vil tillade - at få orientering senere om andre produkter som hun kunne tænkes at have interesse for - produkter som har sammenhæng med det produkt hun lige har købt (jvf også interessebanker).

Tilladelse fremmer forståelse
Det er indlysende at en sådan fremtidig henvendelse modtages med en helt anden acceptgrad end helsides annoncen i dagbladet eller tilsvarende "ordinær" reklame.
Såfremt kunden derimod modtager en personlig e-mail uden at have bedt om den fremprovokeres ofte en klar afstandtagen. Kunden mistes fordi en - måske underforstået - tillid er brudt. Permission Marketing er et begreb der også er helt i overensstemmelse med vores danske lovgivning og holdning generelt om henvendelse til kunderne.

Permission based marketing betegner forholdet, at forbrugerne accepterer at modtage elektronisk reklame for bestemte, udvalgte forbrugsvarer (tilvalgssystemet kaldes også opt-in, i modsætning til opt-out, der muliggør afvisning af uønsket e-mail).
Se fx www.jatak.com og www.fairgain.com (sidstnævnte tilbød fra starten penge til forbrugerne for deres accept - jf. nedenstående). Elektronisk reklame uden forhåndsaccept, spamming, er ikke tilladt. Også Ofir har lanceret (juni 2002) en Permission Marketing med 300.000 Ofir-mail brugere, der har sagt "ja tak" til at modtage reklamer fra annoncører (nyhedsbrev fra Markedsføring). Ofir.dk, der er et 100% ejet datterselskab af Søndagsavisen a-s, har informationer om deres ca. 400.000 mailbrugere såsom alder, køn, postnummeradresse samt mere end 50 forskellige interesser om produkter og privatøkonomi.

Af Computerworld's nyhedsbrev 02.04.2002 fremgik at Fairgain fra starten forventede at kunne give forbrugerne/medlemmerne tusind kroner om året som betaling for at lade sig registrere og modtage reklame e-mails. Kontiene bliver nu, halvandet år senere, lukket og medlemmerne modtager nogle få kroner.
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk