BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Paneler

 

Paneler er analyser, som gennemføres flere gange med de samme respondenter.

Anvendelse - og sikkerhed
Primært er analyserne anvendelige til at belyse udviklingen, fx i et mærkes markedsandel, indkøbsfrekvens, valg af butik, kundeprofil og kundeloyalitet, stor- ctr. småforbrugere, etc. Fordelen ved paneler er at der ikke er nogen statistisk usikkerhed fra analyseperiode til analyseperiode forårsaget af udvælgelses-metoden. Muligvis viser analysen et forkert niveau som udgangspunkt, men ændringer fra gang til gang skyldes ikke udsnitsusikkerhed.

Risiko for skævhed
Der er dog næsten altid tale om en vis usikkerhed fra gang til gang, fordi der er udskiftning af en del af respondenterne. Udskiftningen er nødvendig da nogle respondenter hopper fra, men er herudover ofte planlagt for at undgå eller begrænse den anden bias - skævhed - ved paneler: at man opdrager forbrugerne. Ved fx husstandspaneler opdrages forbrugeren til at købe mere økonomisk ind, fordi hun eller han netop pga analysen bliver mere opmærksom på udgifterne.

Husstandene
Herhjemme er det mest kendte hussstandspanel GfK ConsumerScan, hvor der hver uge indsamles indkøbsdata fra et repræsentativt udsnit af de danske husstande. Tidligere hed panelet Dansk Husmoder Panel etableret af det daværende analyseinstitut Observa. Hver uge indrapporteres de udvalgte husstande deres indkøb af en stor del af dagligvareforbruget.

Også på nettet
Panelundersøgelser er også etableret på nettet, dvs ved anvendelse af e-mails eller spørgeskemaer på hjemmesider.

Forretningerne
Detailhandelsindex (butiksindex) er også panel-undersøgelser, men her et udsnit af butikker, som går igen fra undersøgelse til undersøgelse. Viser fx mærkevarers udvikling i markedsandel (værdi og stk), lagerandel, distribution og er et glimrende værktøj til at følge egne og konkurrenters promotionaktiviteters effekt, effekten af særlige displayaktiviteter etc. udover naturligvis den løbende kontrol med totalmarkedet og markedsandeles udvikling og fordeling geografisk, på butikstyper mv.

Tidligere Markeds Data - nu AC Nielsen AIM
Herhjemme står AC Nielsen AIM (link www.aim.dk) for disse undersøgelser (mærkenavn ScanTrack) hvor panelet udover den brede dagligvarehandel også omfatter en del af specialhandelen, visse stormagasiner og benzinstationer. Panelet består af ca. 250 detailforretninger. Hvor man tidligere optalte alt manuelt - lager og indkøb (en stab af såkaldte revisorer tog hvor måned rundt til butikkerne og talte op) gennemføres registreringen i dag ved hjælp af scanning af EAN-koderne samt optælling.
Netop pga af den reducerede udsnitsusikkerhed er både forbruger- og detailhandelspaneler ret præcise måleinstrumenter til belysning af effekten af markedseksperimenter.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk