BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Marketing definition

 

Hvad dækker begrebet markedsføring eller marketing over?
Efter min opfattelse, og hermed bestemmende for indholdet på dette marketingsite, dækker begrebet praktisk taget alle aktiviteter fra produktion af produkter frem til anvendelsen og forbruget.
Iflg. Chambers Etymological Dictionary blev ordet marketing første gang registreret i år 1561 som participiet for verbet "to market"!

Fleksibel definition
Men indholdet, når ordet indgår i en funktionsbeskrivelse eller lederstillingsbetegnelse, varierer stærkt mellem virksomheder (og mellem lande) fra en snæver forståelse som en stabsfunktion i virksomheden (der fx tager sig af opgaver som reklame og promotions, tryksagsproduktion o. lign) til at være en direktionsfunktion omfattende alle aktiviteter i forbindelse med tilrettelægning af virksomhedens overordnede positionering, branding, afsætning hos og service til alle virksomhedens interessegrupper.
Kotler og Keller's definition i "a framework for marketing management" - (chapter 1: Defining Marketing for the Twenty-First Century) - skal også nævnes her: "Marketing deals with identifying and meeting human social needs. One of the shortest definitions of marketing is "meeting needs profitably."
De mange forskellige definitioner har været medvirkende til en ret omfattende forvirring og er en væsentlig grund til den indsnævring og "degradering" af marketingfunktionen, som over en del år specielt i den sidste del af 1900-tallet har fundet sted i ganske mange virksomheder.

Visitkortet siger ikke meget
Det er således ikke i danske virksomheder umiddelbart muligt ud fra et visitkort at se, om en salgsdirektør er over- eller underordnet en marketingdirektør. Mon ikke udviklingen nu (på vej mod 2010) går mod at anse marketing som det overordnede helhedsbegreb? Men der findes ingen konkrete oplysninger om det.

Alt skal koordineres og hænge sammen
Funktionsområder, som af nogle virksomheder anses som separate, selvstændige områder, kan være markedsanalyse, markedskommunikation/reklame, PR, web-sites og e-commerce og CRM. I betragtning af betydningen af integration af alle forbrugerrelaterede aktiviteter er det svært at finde holdbare argumenter for ikke at behandle alle disse funktioner under samme hat: marketing.
De 4 P'er i marketing mixet har andre steder været basis for at definere marketing.
Ovennævnte Kotler og Keller er også inde på "holistic marketing" - se nærmere i kapitlet om Holisme.

Salg bryder sig ikke om marketing
Det er blot en af de udtalelser, man kan møde når der drøftes funktionsopdeling og de forskellige afdelingers betydning i organisationen. Når marketing defineres som nævnt øverst på denne side giver denne diskussion ingen mening overhovedet. Men desværre ser vi hyppigere og hyppigere disse formåls- og indholdsløse diskussioner. Derfor var det en lise (: en psykisk og fysisk lettelse) at læse Christian Bjerring's leder i Markedsføring 28.1.2008. Hvor ville det dog være lettere, hvis vi alle forsøgte at være bare en lille smule omhyggelige ved valg af de ord og begreber, vi bruger.

Marketingfunktionens rolle i danske virksomheder
Analyseinstituttet Booz (Booz | Allen | Hamilton) gennemførte i februar 2008 - i samarbejde også med CBS - en internetbaseret interviewundersøgelse med svar fra 90 virksomheder om marketingfunktionens placering i organisation. Selv om analysen ikke kan betragtes som repræsentativ for danske organisationer er den klart indikativ for at marketing - jf. fx foregående afsnit - mere betragtes snævert som reklame, design og kommunikation end som den brede opfattelse nævnt i indledningen til dette kapitel. Måske er grunden at vi har glemt, at marketing er afsætningsøkonomi. Men alene det, at vi fokuserer på problemet og begynder at analysere det, giver håb for en "retro-opfattelse" af den bredere og helt essentielle - og altså oprindelige - definition.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk