BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Markedsføring - oversigt over emner

 

   

Begrebsdefinition

Markedsføringsplanens disposition ¤ Forretningsplan

Markedet:
Definition af markedet ¤ Efterspørgselsforhold ¤
Behovsidentifikation ¤ Behov og Maslows pyramide ¤ Creative Man
Elasticiteter, definition og betydning ¤ Købeprocessen ¤ Købeproces-eksempel ¤ Leverandørvalg ¤
Udbudsforhold ¤ Indtrængning/udviklingsstadiet ¤ SWOT ¤
Lovgivning ¤ Markedsføringsloven

Strategi:
Marketingstrategi ¤ Intern/ekstern markedsføring ¤ 4 P vrs. 4 R's ¤ Fra produktorientering til markedsorientering ¤ Fra idégenerering til markedsføring ¤ Konkurrencestrategi ¤ Ingen konkurrenter ¤ Værdikæder ¤ Produktudvikling ¤ Porteføljevalg ¤ Forventningsniveau som strategisk overvejelse ¤
Kundeanalyse og -politik ¤ Kannibalisering ¤ Kundefrafald og early warning ¤
Marketing Information System ¤ Franchise ¤
Registrering af varemærke

Relationship Management:
Relationship Management vrs. CRM ¤ Relationer: Definition og beskrivelse ¤
Customer Relationship Management/CRM ¤ Købmand Andersen ¤
One-to-one Marketing ¤
Netværk ¤ Velcro-organisation ¤
European Customer Satisfaction Index/ECSI/Dansk Kundeindex

Målsætninger:
Formulering ¤ Positionering ¤ Positioneringsmål ¤
Benchmarking ¤ Checkliste ¤ Checkliste for reklamens mål ¤
HV-spørgsmål

Målgrupper:
Interessegrupper ¤ Business-to-Business ¤
Segmentering ¤ Segmenteringens formål ¤
Benefit-segmentering ¤ Livsstilssegmenter ¤ Optimalisme ¤
Diverse andre segmenteringer ¤ Det ny massemarked ¤
Situationsspil

Markedsføringsaktiviteter/parameterindsats:
Marketing mix, teori og historie ¤
Kvalitet og kvalitetspolitik ¤ Prisparameteren ¤
Service ¤ Servicefejl ¤ Servicebindinger ¤
Promotions ¤ Instore og merchandising ¤ Category management ¤
Direct mails ¤
Udstillinger og messer ¤
Salgsindsats ¤ EFG-formlen ¤
Sponsorering ¤ PR/Public Relations ¤
International markedsføring ¤ Affiliate Selling ¤

Præsentationsteknik

Kontrol

 

 
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
louisiana