BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Markedsanalyse disposition

 

    Indledning - om analysen i markedsføringen, stoffets omfang og begrænsning  
    Analyseprocessen - en checkliste  
    Informationskilder  
    Vurderinger:
Analyse - skal skal ikke
Problemformulering, hypoteseopstilling og beslutningsplan
Troværdighed - kan vi stole på tallene
Analyseringen af data
Etik, konkurrentanalyse
Fejlkilder
Statistisk usikkerhed
Den statistiske løgn
Udsnitsstørrelser, kvota etc
Mindre analyser - større sikkerhed
Marginalanalyser
Valg af analyseinstitut
 
   

Analysedesign:
Typer af analyser
Hvad skal undersøges - egenskaber ved typer af analyser
Kvalitativ eller kvantitativ viden
Interviewmetoder
Måling af attituder - skaleringer
Motivationer
Multidimensionale skaleringer
Kontrollerede eksperimenter og reaktionsundersøgelser

 
    Metoder:
Reklame- og kommunikationstests
Mediaundersøgelser
Omnibus
Paneler
Markedskort
Kundetilfredshed
Konkurrentanalyser
Internettet
Problemsporing
Produkttests, testmarkeder
Prognoser, kvantitative og kvalitative
Datamining
 
   

 

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk