BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Målsætninger - checkliste

 

Nedenstående opremsning af en række målsætningsobjekter samt succeskriterier (eller evalueringskriterier) kan anvendes som checkliste for opstilling af målsætning i lys af den konkrete opgave. (Succeskriterier - kriterium betyder egentlig sluttest; et succeskriterium eller flere succeskriterier er en målbeskrivelse for, om virksomhedens overordnede politikker leder til det ønskede resultat - Ole Ravn Jørgensen)

Checkliste for disponering, prioritering og opstilling af mål

 • Tidshorisonten - kort/langt sigt
 • Risiko - høj/lav
 • Reversibilitet - høj/lav
 • Økonomisk/teknisk/markedsmæssig
 • Minimering/optimering/satisfiering
 • Individ/gruppe/organisationsmæssig
 • Endimensional/flerdimensional
 • Omsætning/salg
 • Markedsandel
 • Distribution
 • Bruttoavance
 • Dækningsbidrag
 • Overskud - før eller efter renter/afskrivninger/skat
 • Afkastningsgrad
 • Likviditet
 • Image
 • Kunderelation - hvad vil vi opnå, hos hvem
 • Kundeantal
 • Kundetype/segmentering
 • Handelsrelation - kendskab og image hos i handelsleddene
 • Kendskabsniveau
 • Respons
 • Loyalitet
 • Personlig udvikling/selvrealisering
 • Medarbejderrelationer
 • Kultur
 • Medarbejderloyalitet/-tilfredshed/-udskiftning
 • Magt/prestige
 • Trivsel/hygge/glæde
 • Entusiasme
 • Løn
 • Miljø - internt/eksternt
 • Attraktivitet som arbejdsplads (rekruttering)
 • Politikker:
 • Over for kunder - nuværenden og nye, grupper
 • Kvalitets- og indkøbspolitik
 • Mærkepolitik - hvem vil vi sælge/distribuere hvad til - vil vi tilbyde handels-/egne mærker

Realistiske mål = konsistente mål
Konsistente mål betyder at målene ikke indbyrdes er modstridende.
Konflikter ses især ved ønsker om kortsigtet indtjening eller besparelse over for et samtidigt mål om langsigtet konsolidering og vækst.
Et krav om at nedskære markedsføringsomkostningerne med 10% er sjældent konsistent med et samtidigt krav om at forøge markedsandelen.

  tilbage til målsætninger
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk