BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Litteraturhenvisninger

 

 1. Aaker, David A.: Building Strong Brands. The Free Press. London. 2002.
 2. Aaker, David A. & Erich Joachimsthaler: Brand Leadership. The Free Press. 2000.
 3. Aaker, David A. & V. Kumar & George S. Day: Marketing Research. 7th ed, John Wiley & Sons, New York 2001.
 4. Abrahamson, Eric: Change without Pain.Harvard Business Review, July-August, 2000.
 5. Allen, Cliff, Deborah Kania, og Beth Yaeckel: One-to-One Marketing: Building a Relationship Marketing Strategy One Customer at a Time. Wiley. 2001.
 6. Amarasinha, Sascha: Historiefortælling i organisationer. Samfundslitteratur. 2004.
 7. Andersen, Frans Ørsted: FLOW og fordybelse. Social Pædagogisk Bibliotek. Hans Reitzels Forlag. 2006.
 8. Andersen, Michael Moesgaard, Morten Froholdt og Flemming Poulfelt: Return on Strategy. Når strategi kan skabe afgørende resultater. 2010 Taylor & Francis. L&R Business. 2010.
 9. Anderson, James C., Nirmalya Kumar & James A. Narus: Value Merchants. Demonstrating and Documenting Superior Value in Business Markets. Harvard Business School Press, Boston. 2007.
 10. Apéria, Tony: Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande processen. Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms universitet. Stockholm 2001.
 11. Apéria, Tony & Rolf Back: Brand Relations Management: Bridging the Gap Between Brand Promise and Brand Delivery. Liber AB and the authors. 2004.
 12. Balvig, Flemming og Ole Dalå: Kreativitetsudvikling. LOK 1969.
 13. Bangsholm, Claus: Det Kommunikerende Menneske - Kommunikation it A. Erhvervsskolernes Forlag. 2009.
 14. Barnes, James G.: Secrets of Customer Relationship Management: It's all about how you make them feel. McGraw-Hill. 2001.
 15. Berg, Ebbe: Fra outlook til insight - mere hvorfor, mindre hvordan. Forlaget Markedsføring. 2007.
 16. Berg, Ebbe: Mindre analyser - større sikkerhed. Orientering fra reklamebureauet. Februar 1976.
 17. Berg, Ebbe og Paul Hegedahl: Målrettet markedsføring. Bevidst anvendelse af segmentation i markedsføringen. LOK 1971.
 18. Bingham, Frank G., Jr., Roger Gomes & Patricia A. Knowles: Business Marketing. Third Edition. International Edition. McGraw Hill, Irwin. 2005.
 19. Bjarkmann, Anette K.: Salg - Skal det læres eller er du født til det? Indsigt, Deloitte, marts 2005.
 20. Block, Birgit-Malene: Mediabudgettering. Flemming Hansen et al. (red.): Kommunikation, mediaplan-lægning og reklamestyring. Bind I. Samfundslitteratur. 2001.
 21. Blunch, Niels J.: Analyse af Markedsdata. Systime. 2000.
 22. Blunch, Niels J.: Anvendelse af Markedsdata. Systime. 1996.
 23. Blunch, Niels: Indsamling af markedsdata. Systime. 1994.
 24. Blythe, Jim: Marketing Communications. Harlow 1999.
 25. Bond, Jonathan & Richard Kirshenbaum: Under The Radar. Talking to Today's Cynical Consumer. John Wiley & Sons, Inc. 1998.
 26. Brown, Eileen: WORKING THE CROWD - Social Media Marketing for Business. British Informatics Society Limited. 2010.
 27. Brown, Shona L. & Kathleen M. Eisenhardt: Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos. Harvard Business School Press, Boston. 1998.
 28. Brown, Stephen: Torment Your Customers (They'll Love It). Harvard Business Review. OnPoint. 2001.
 29. Bruun, Palle, Gregers Mansfeldt, Steen Olesen: International Markedsføring. Gyldendal. 2003.
 30. Category Management Report - Enhancing Consumer Value in the Grocery Industri. Category Management Subcommittee, ECR Best Practices Operating Committee & The Partnering Group. 1995.
 31. Christiansen, Otto. B.: Corporate Branding. Dansk Annoncørforenings nyhedsbrev. September 2005.
 32. Cohen, Morris A., Narendra Agrawal, and Vipul Agraval: Winning in the Aftermarket. Harvard Business Review. May 2006.
 33. Collins, Jim: Good to Great. Why some Companies Make the Leap ... and Others Don't. 2001.
  Eller på dansk: Hvorfor nogle virksomheder tager springet fra god til fantastisk ... og andre ikke. Børsens Forlag. 2002.
 34. Cooperrider, David L., Peter F. Sorensen, Jr., Diana Whitney, Therese F. Yaeger (ed.): Appreciative Inquiry. Rethinking Human Organization Toward a Positive Theory of Change. Stipes Publishing L.L.C. Illinois. 2000.
 35. Cutlip, Scott M., Allen H. Center and Glen M. Broom: Effective Public Relations. Pearson Education International. 2006.
 36. Dadkhah, Mohammad: Online Marketing: Den røde tråd. Underskoven. AdForce1 ApS. 2012.
 37. Dall, Mads Ole & Solveig Hansen (red.): Slip anerkendelsen løs. Appreciative Inquiry i organisationsudvikling. Frydenlund. 2001.
 38. Dansk Handel & Service: Det engagerede menneske - ledelse, organisation og kompetence i vidensamfundet. Februar 2001.
 39. Davies, Gary with Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva and Stuart Roper: Corporate Reputation and Competitiveness. Routledge. London 2003.
 40. Deign, Jason, Computers with friendly faces. Strategieseurope, nr. 6 marts 2001.
 41. Donath, Bob: 10 kendetegn for annoncer, der virker. Markedsføring, nr. 7, 1986.
 42. Dru, Jean-Marie: Beyond Disruption. Changing the rules in the marketplace. John Wiley & Sons. New York.
 43. Due, Claus: Business to Business markedsføring. J.H. Schultz Information. 1990.
 44. Due, Claus: Integreret markedsføring. Succes gennem samspil. J.H.Schultz Information. 1992.
 45. Edvinsson, L. og M.S. Malone: Intellectual Capital. Piatkus, London, 1997.
 46. Eisenhardt, Kathleen M. & D. Charles Galunic: Coevolving: At last, a way to make synergies work. Harvard Business Review, Jan-Febr 2000.
 47. Elling, Jesper J. og Stig Jørgensen: Vejen til loyale kunder. Hørsholm. 1997.
 48. Ettenberg, Elliot (CEO i Bozell Worldwide Retail), The Four P's of Marketing are Dead, Long Live the Four R's. MMM orientering, nr. 170, febr. 1998.
 49. Erhvervsfremme Styrelsen: Ledelse og vækst. En analyse af små og mellemstore virksomheders ledelse. Juni 1996.
 50. Fog, Bjarke og Arne Rasmussen: Driftsøkonomi I og II, Arnold Busck, 1980/82.
 51. Gabrielsen, Jonas og Tanja Juul Christiansen: Talens magt - indføring i mundtlig retorik. Academica, 2009.
 52. Geuken, Thomas og Gitte Larsen: All Dressed Up - but nowhere to go. Instituttet for Fremtidsforskning. 2007.
 53. Gredal, Karen: Forbrugernes motiver og adfærd. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. 1980.
 54. Grønborg, Morten: Storytelling er ikke (blot) historiefortælling - det handler om magt. Fremtidsorientering nr. 4, september 2002.
 55. Grønholdt, Lars & Anne Martensen: Hvor stor er kunderelationens loyalitetsopbyggende effekt? facts om afsætningsøkonomisk forskning. Maj 2001.
 56. Grönroos, Christian: Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach. Wiley, New York. 2000.
 57. Gummesson, Evert: Total Relationship Marketing. Rethinking Marketing Management: From 4Ps to 30Rs. Butterworth-Heinemann. 2000.
 58. Haig, Matt: Brand Failures. The truth about the 100 biggist branding mistakes of all time. Kogan Page. 2003.
 59. Hansen, Flemming: Forskning i kunderelationer og hvad deraf følger. facts om afsætningsøkonomisk forskning. Maj 2001.
 60. Hansen, Flemming, Gitte Bach Lauritsen & Lars Grønholdt (red.): Kommunikation, mediaplankægning og reklamestyring. Bind I. Samfundslitteratur. 2001.
 61. Hansen, Lotte Yssing og Flemming Hansen: Advertising and promotion effectiveness - learnings from a five-year study. Research Paper no. 18. Advertising Research Group. Copenhagen Business School. June 10, 2001.
 62. Hansen, Lotte Yssing og Flemming Hansen: The Nature of Central and Peripheral Advertising Information Processing. Research Paper no. 12. Advertising Research Group. Copenhagen Business School. January 4/ 2001.
 63. Hartong, Leo: At vågne op i drømmen. Nondual bevidsthed. Borgen. 2008. (Originalens titel: Awakening to the Dream)
 64. Hatch, Mary Jo & Majken Schultz: Taking Brand Initiative. How Companies Can Align Strategy, Culture, and Identity Through Corporate Branding. Jossey-Bass. 2008.
 65. Heath, Robert: The Hidden Power of Advertising. How low involvement processing influences the way we choose brands. Admap Publications. UK. 2001.
 66. Hegedahl, Paul & Bøje Larsen (red.): Ledelsen og livet. En citat- og aforismesamling for ledere. Forlaget Sporskiftet. 1997.
 67. Helmstetter, Greg og Pamela Metivier: Affiliate Selling. Building Revenue on the Web. Wiley. 2000.
 68. Hildebrandt, Steen: Hildebrandt hver dag! 365. Børsens Forlag. 2005.
 69. Hill, Richard: National characteristics. Strategieseurope, nr. 6 marts 2001.
 70. Holbæk-Hansen, Leif: Markedsforskning. Et hjelpemiddel til bedre beslutninger i bedriftene. Johan Grundt Tanum. Oslo 1958.
 71. Hollensen, Svend: Global Marketing. A market-responsive approach. Prentice Hall. 1998.
 72. Holmlund, M: How can we Capture the Inside of a Business Relationship. Industrial Marketing Management, 2000.
 73. Hutt, Michael D. & Thomas W. Speh: Business Marketing Management. A Strategic View of Industrial and Organizational Markets. Harcourt College Publishers. 2001.
 74. Håkansson, H. & I. Snehota: Developing Relationships in Business Markets. London, Routledge. 1955.
 75. Inkpen, A., og N. Choudhury: The Seeking of Strategy where it is not: Towards a Theory of Strategy Absence. Strategic Management Journal, 16, 1995.
 76. Instituttet for Fremtidsforskning (red.: Klaus Æ. Mogensen): Creative Man. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. København. 2004.
 77. Jakobsen, Poul Erik: Nye trends i ledelse og udvikling: Strategisk planlægning og fremtidsforskning er død!. TID & tendenser, nr. 1 februar 2001.
 78. Jensen, Jesper Bo: Fremtidens unge udfordrer kendte organisationsformer, Tid & Tendenser, august 2002.
 79. Jensen, Rolf: The Dream Society. How the Coming Shift from Information to Imagination will Transform your Business. McGraw-Hill. 1999.
 80. Jensen, Rolf: (The Dream Society 2:) Heartstorm. Fra reklame til storytelling. Jyllands-Postens Erhvervsbogklub | JPBøger. Oktober 2002.
 81. Johnsen, Erik: Managing the Managerial Process. DJØF Publishing, 2002.
 82. Johnston, Jim: What we need are some new door openers. Communications Arts. 1991.
 83. Jørgensen, Niels & Per V. Freytag: Customer relationship marketing - to skridt frem og et tilbage eller omvendt? facts om afsætningsøkonomisk forskning. Maj 2001.
 84. Jørgensen, Ole Ravn: Virksomhedsfilosofi Ledelsesfilosofi. Fra metode til forståelse. Schultz. 1986.
 85. Jørgensen, Ole Ravn: Tænk fremtiden - om kvalitet i ledelse, politik og undervisning. Borgen. 1999.
 86. Kaplan, Robert S. og David P. Norton: The Strategy-Focused Organization. How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Harvard Business School Press, Boston, 2001.
 87. Kim, W.Chan & Renée Mauborgne: Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. 2005.
 88. Klein, Naomi: NO LOGO. Taking Aim at the Brand Bullies. Picador. New York. 1999.
 89. Kolind, Lars: Kolind Kuren. Fra bureaukrati til vækst. Jyllands-Postens Forlag. 2006.
 90. Konggaard, Lars: Projektorganisering - en vej til større indtjening og vækst. Deloitte nyhedsbrev, marts 2004.
 91. Kotler, Philip: Marketing Management: Analysis, Planning and Control. Prentice-Hall. New York. 1984
 92. Kotler, Philip: Marketing Management, The Millennium Edition. Prentice-Hall. 2000.
 93. Kotler, Philip & Kevin Lane Keller: A Framework for Marketing Management. Third Edition. Pearson Prentice Hall. 2007.
 94. Kounalakis, Markos, Drew Banks, Kim Daus: Beyond Spin. The Power of Strategic Corporate Journalism. Jossey-Bass Publishers, San Francisco. 1999.
 95. Krabbe, Anders, Klaus Lund og Michael Nielsen: CRM. Implementering af kundeorienteret ledelse. Børsens Forlag. 2000.
 96. Krugman, H.E.: The Impact of Television Advertising. Learning without involvement. Public Opinion Quarterly, 29, 1965.
 97. Lamb, Charles W., Jr., Joseph F. Hair, Jr., & Carl McDaniel: Essentials of Marketing. Fourth Edition. Thomson, South-Western. USA. 2005.
 98. Lambuth, David and others: The Golden Book on Writing. New York. The Viking Press. 1964.
 99. Laurie, Donald L., Yves L. Doz, and Claude P. Sheer: Creating New Growth Platforms. Harvard Business Review, May 2006.
 100. Levitt, Theodore: The Marketing Mode. McGraw-Hill, New York. 1969.
 101. Linstone, H.A. & M. Turoff, Ed.: The Delphi Method: Techniques and Applications. Reading MA, Addison-Wesley. 1975.
 102. Luther, William M.: The Marketing Plan. How to Prepare and Implement It. Amacom. New York. 2001.
 103. Maagaard, Jan: Reklame- og mediabureauets rolle i mediaplanlægningen. Flemming Hansen et al. (red.): Kommunikation, mediaplanlægning og reklamestyring. Bind I. Samfundslitteratur. 2001.
 104. Madsen, Børge O.: Det var bare reklame. Historien om dansk reklame siden 70'erne. København. 1998.
 105. Martensen, Anne, Lars Grønholdt & Flemming Hansen: A New Approach to Modelling the Effect of Advertising. Department of Marketing, Copenhagen Business School. 2001.
 106. Maslow, Abraham H.: The Maslow Business Reader. Med Stephens, Deborak C. (ed). Wiley. 2000.
 107. Maslow, Abraham: Motivation and Personality. 1954.
 108. Mathiesen, Helle: Ny trend: Optimalisme. TID & tendenser, nr. 1 februar 2001.
 109. May, Rollo: The Courage to Create. W.W.Norton & Company, Inc. New York. 1975.
 110. McLuhan, Marchall: Understanding Media: Th Extensions of Man. 1964. Oversat til dansk under titlen: Mennesket og medierne. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 1967.
 111. Meenaghan, J.A.: The Role of Sponsorship in the Marketing Communication Mix". International Journal of Advertising. 10 (1), 1991.
 112. Meng, Henrik: Værtens bedste service! - license to thrill. Meng & Co. 2008.
 113. Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand og Joseph Lampel: Strategy Safari. A guided Tour through the Wilds of Strategic Management. Prentice Hall.1998.
 114. Mooney, Kelly with Laura Bergheim: the ten demandments. Rules to Live by in the Age of the Demanding Consumer. McGraw-Hill. 2002.
 115. Mouritsen, Jan, Heine T. Larsen og Per N. Bukh: Balanced scorecard vs. videnregnskab. Bestyrelseshåndbogen. April 2001.
 116. Naisbitt, John og Patricia Aburdene: Megatrends 2000. Sidgwick & Jackson, London. 1990.
 117. Nielsen, Orla (red.): Kvalitativ værdiprofilering - i international Business-to-Business markedsføring. Handelshøjskolens Forlag. 1995.
 118. Nielsen, Orla & Ricky Wilke: Organisationers købsadfærd i grundtræk. Samfundslitteratur. 2001.
 119. Normann, Richard: Service Management. Ledelse og strategi i servicevirksomheder. Schultz. 1986.
 120. Nowak, Kjell & Karl-Erik Wärneryd: Kommunikation och påverkan. En bok om målinriktad masskommunikation. Bokförlaget Prisma, Stockholm. 1972.
 121. Nunes, Paul & Brian Johnson: Mass Affluence. Seven New Rules of Marketing to Today's Consumer. Harvard Business School Press, Boston. 2004.
 122. Nørretranders, Tor: Mærk verden. En beretning om bevidsthed. Gyldendal. 1991.
 123. Ogilvy, David: Reklame der ikke sælger er ligegyldig. Børsen, Børsenmarked, 24. februar 1992.
 124. Ottesen, Otto: Innføring i markedskommunikasjon. Erhvervsøkonomisk Forlag. 1977.
 125. Ottesen, Otto: Marketing Communication Management. A Holistic Approach for Increased Profitability. Handelshøjskolens Forlag. 2001.
 126. Peter, Paul J., Jerry C. Olson and Klaus G. Grunert: Consumer Behaviour and Marketing Strategy. European Edition. McGraw-Hill, London. 1999.
 127. Porter, Michael E.: Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press. 1980.
 128. Porter, Michael E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press. 1998.
 129. Poulsen, Per Thygesen: Den samstemte virksomhed. Erfaringer og principper fra 18 skandinaviske pionérvirksomheder. Berlingske Erhverv/Schultz Forlag. 1987
 130. Prehn, Hans og Erik Keldmann: Fornyelsestræet. Slip dog innovations-evnen løs. Specialbladsforlaget a/s 1999.
 131. Prehn, Hans: Mordet på kreativiteten. Forskellen der blev væk. Hovedland. 2007.
 132. Rapp, Stan & Tom Collins: MaxiMarketing. Schultz. 1989.
 133. Rasmussen, Arne: Pristeori eller parameterteori. København 1970.
 134. Ries, Eric: The Lean Startup. How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Succesful Businesses. Crown Business. New York 2011.
 135. Røpke, Poul: FiftyPlus Marketing. Om kommunikation og produktudvikling til voksne. Forlaget Markedsføring A/S. 2004.
 136. Sasser, W. Earl, R. Paul Olson, & D. Darryl Wychoff: Management of Service Operations. Boston, Mass. 1978.
 137. Schultz, Majken; Mary Jo Hatch, and Mogens Holten Larsen (ed): The Expressive Organization. Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press. 2000.
 138. Shapiro, Carl and Hal R. Varian: Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Boston, Harvard Business School Press, 1999.
 139. Shipley, D., C. Egan, and K.S. Wong: Dimensions of Trade Show Exhibiting Management. Journal of Marketing Management, Vol. 9, 1993.
 140. Shock, Patti J., John T. Bowen, John M. Stefanelli: RESTAURANT Marketing for Owners and Managers. John Wiley & Sons, Inc., 2004.
 141. Simons, Robert: Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Boston, Harvard Business School Press, 1995.
 142. Sisodia, Rajendra S., David B. Wolfe, Jagdish N. Sheth: Firms of Endearment. How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose. Wharton School Publishing. 2007.
 143. Stabell, Charles B. & Øystein D. Fjeldstad: Value Configuring for Competitive Advantage: On Chains, Shops and Networks. Department of Strategy, Norwegian School of Management, BI No 9/1996.
 144. Starup-Hansen, Mette: Category Management i dagligvarehandlen - et differentieringsværktøj. Kandidatafhandling. 1998.
 145. Stewart, Thomas A.: Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, London, Nicholas Brealey,1998.
 146. T. Stewart: The Status of Communication Today. Journal of Strategic Communication Management, Febr.-March 1999.
 147. Taylor, David: The Brand Gym. A Practical Workout for Boosting Brand and Business. John Wiley & Sons, Ltd. 2003.
 148. Taylor, Larry: Be An Orange. Win Big in the '90s by avoiding an Apples-to-Apples comparison! Orange Press. 1992.
 149. Thomassen, Lars, Keith Lincoln & Anthony Aconis: Retailization. Brand Survival in the Age of Retailer Power. Kogan Page Limited. 2006.
 150. Tidd, Joe, John Bessant, and Keith Pavitt: Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester: John Wiley & Sons. 1997.
 151. TID & tendenser, nr. 3 juni 2002: Værdi at vide om forbrugeres forhold til penge.
 152. Updegraff, Robert R.: Obvious Adams. The Story of a Succesfull Businessman. Memorial Edition. The Updegraff Press. 1980.
 153. Vilstrup, Kasper: Ja, nej, ved ikke. - om design, gennemførelse, rapportering og brug af repræsentative interviewundersøgelser. Samfundslitteratur. 2001.
 154. Warner, Fara: The Power of the Purse. How smart businesses are adapting to the world's most important consumers - woman. Pearson Education, Inc. Prentice Hall. 2006.
 155. Wärneryd, Karl-Erik - se under Nowak.
 156. Wilke, Ricky & Orla Nielsen (ed.): Theories on the subject "Business Marketing", selected articles, volume I, Instituttet for afsætningsøkonomi. 1993.
 157. Williams, Julian: Positionering. Kommunikation i et overkommunikeret samfund. Århus. 1979.
 158. Zafer Erdogan, B. and P.J. Kitchen: The Interaction between Advertising and Sponsorship: uneasy alliance or strategic symbiosis?". Proceedings of the 3rd Annual Conference of the Global Institute for Corporate and Marketing Communications. Glasgow. 1998.
 159. Zeithaml, Valarie A. & Mary Jo Bitner: Services Marketing, Integrating Customer Focus Across the Firm. McGraw-Hill, 2003.
 160. Ørholst, Henrik: Markedsføring næsten uden budget. Børsens Forlag. 2008.
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk