BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Kundens valg af leverandør

 

Frederick Crawford, chef for detailhandelsområdet hos Gemini Ernst & Young, mener at forbrugerne sorterer de bedste virksomheder og produkter i 3 grupper:

  • Dem, de har tillid til
  • Dem, de foretrækker frem for konkurrenterne
  • Dem, de stoler så meget på, at de vil jagte dem

og han mener at forbrugerne sorterer på en skala inden for følgende fem kategorier:

  • er der let adgang til produktet
  • giver det en god oplevelse at handle
  • er prisen god
  • er produktet i orden
  • er servicen som den skal være

Og virksomhederne skal holde op med at prøve at bilde nogen ind - endsige sig selv - at de er gode til alt. De skal finde én ting og virkelig rendyrke den. (Kilde: Berlingske ErhvervIT - 12. marts 2001 - under overskriften "Kunderne vil have ærlige produkter".)

Samarbejde
Næppe tvivl om at valg af leverandør, uanset om det drejer sig om den private kundes valg af butik eller den professionelle indkøbers valg af leverandør, bliver mere og mere nuanceret sammenlignet med den tidligere dominerende vægt på pris og beliggenhed.
De personlige relationer og et tæt samarbejde, formentlig specielt på business-to-business-markedet, vil spille stor rolle (jf. netværk og SRM).
Det kan være relevant i denne forbindelse at citere fra Sisodia et al.: Firms of Endearment: "Honda is said to "marry suppliers for life"; when a supplier has gained admittance to the Honda family of suppliers, the company does everything it can to help the supplier improve quality and become more profitable."

Etik og miljø
Ligesom det har betydning for en virksomheds attraktivitet for medarbejdere (HR) har miljøbevidsthed og etik betydning for valg af leverandør. Det nytter ikke meget at virksomheden selv har en acceptabel og samfundsorienteret indstilling og moral hvis de leverandører, man samarbejder med, ikke har det. Emnet etik og miljø bliver i disse år behandlet og får en markant placering i mange virksomheders årsregnska-ber.

Systematisk vurdering
Orla Nielsen giver (se Ricky Wilke & Orla Nielsen) i artikeludvalget "Theories on the subject "Business Marketing" " eksempel på praktisk leverandørvalg ved anvendelse af vurderingsskema med skalavurdering i lighed med de skemaer, vi ser anvendt i interviewundersøgelser (kriterier bedømt fx på skalaen excellent/god/acceptabel/dårlig).

Portfolio leverandørmodel
Johnsen opstiller fire typer af potentielle "cross-boundary activities" i en matrix på grundlag af opdelingen om leverandøren er sporadisk og nemt kan udskiftes eller er stærk og en form for monopolist inden for sit felt. Det andet "snit" går på om der ønskes ordnede økonomiske/tekniske/servicemæssige transaktioner eller strategisk samarbejde.
model of suppliers

Konfliktløsning
Et samarbejde af en hvilken som helst art har konfliktmuligheder indbygget. Men man kan gøre meget for at forhindre de alvorlige konflikter. Partnering er en metode til at skabe indsigt i og afklaring af mulige uoverensstemmelser. Læs mere om samarbejdsformen her. I denne forbindelse skal også nævnes mediation, som er en konfliktmægling uden om domstolene, men hvor parterne har valgt en neutral tredjepart til at finde frem til en løsning på konflikten. Det siger sig selv, at det herved er muligt at komme væsentlig hurtigere frem til en afklaring end den juridiske vej over domstolene. Læs mere om mediation her.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk