BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Lederrollen - lederens egenskaber

 

Robert H. WatermanMegen litteratur og kursusvirksomhed beskæftiger sig med lederrollen og lederens egenskaber og mange medarbejdertests forsøger at kategorisere de relevante personegenskaber.

Adizes ledertest
Erhvervsfremme Styrelsen gennemgår i "Ledelse og vækst" Adizes ledertest:

  P-rollen - producentrollen

Handlekraft for at få arbejdet gjort her og nu;
- Handlings- og resultatorientering.
- Præstationsbehov.
- Der skal ske noget.

Viden om og interesse for den konkrete arbejds- og produktionsproces;
- Kærlighed til de produkter eller ydelser, virksomheden leverer.

   
  A-rollen - administrator Rationelt-analytiske evner;
- at kunne se det, der laves, som et system
- Ordens- og systematiseringssans
   
  E-rollen - entreprenør-/iværksætterrollen

Kreativitet - at kunne se og formulere mulighederne,
- at kunne se konturer i tågen,
- at kunne se helheder,
- at kunne genbruge og overføre ideer

Risikovillighed

Vedholdenhed - at være selvstarter og kunne holde fast ved egne ideer,
- lægge en slagplan og realisere den.

   
  I-rollen - integratorrollen

Se samarbejdsmuligheder og parter med fællesinteresser, der kan bringes sammen.

Identificere og håndtere konflikter.

Politisk sans;
- at vide hvem man skal tale med og inddrage i en given sag,
- at forstå og bruge interesser rigtigt,
- at have sociale og politiske antenner.

   

Den enkelte kan i princippet være stærk på alle områder, men oftest dog med klar overvægt på ét af de fire områder.
Den strukturelle ændring, der foregår i arbejdets udførelse (se bl.a. mission etc og HR), medfører en anden prioritering af lederens rolle.

"The more evolved people get, the more psychologically healthy they get, the more will enlightened management policy be neccessary in order to survive in competition and the more handicapped will be an enterprise with an authoritarian policy."
A.H.Maslow, Maslow on Management

Teori X, Y og Z
Maslow beskriver endvidere Douglas McGregor's tre lederteorier eller leder-stile X, Y og Z:
Teori X
, den tidligere dominerende teori, antager at folk er dumme, dovne, upålidelige - at man er nødt til at kontrollere alting konstant ellers stjæler arbejderne (will steal you blind if you don't)
Teori Y, derimod, antager at hvis du giver folk ansvar og frihed vil de elske at arbejde og gøre et bedre job - teori Y baseret på at arbejdere grundlæggende elsker excellence, effektivitet, perfekthed og tilsvarende.
Teori Z bygger på den forudsætning at folk, når de først har opnået økonomisk sikkerhed, vil stræbe efter et liv mættet med værdier, et arbejdsliv hvor man er i stand til at skabe og producere.

De transcendentale
Og Maslow er inde på at man kan opdele øverste lag i behovspyramiden - "self-actualized" - i de "nontranscending" og de "transcending" - teori Y henh. teori Z folk.
For "the transcenders - peak experiences and plateau experiences become the most important things in lifes, the high spots, the validators, the most precious aspect of life. They speak easily, normally, naturally and unconsciously the language of Being - the language of poets, of mystics, of seers, of profoundly religious men, of men who live at the Platonic-idea level or at the Spinozistic level, under the aspect of eternity. Therefore they should better understand parables, figures of speech, paradoxes, music, art, nonverbal communications, and so forth."
Maslow fortsætter med deres bedre forståelse for værdien af at være, bedre i stand til at anerkende andre, opmærksomme for skønhed, mere holistiske....
".... most industrialists will carefully conceal their idealism, their metamotivations, and their transcendent experiences under a mask of "toughness", "realism", "selfishness"...."
Larry Taylor"I must state explicitly that I have found approximately as many transcenders among businessmen, industrialists, managers, educators, political people as I have among the professionally "religious", the poets, intellectuals, musicians, and others who are supposed to be transcenders and are officially labeled so."

De ti leder-bud
- Du skal være faglig dygtig.
- Du skal have respekt for dine medarbejdere som mennesker.
- Du skal omgive dig af inspirerende personer.
- Du kan ikke læse dig til at blive en god leder.
- Du skal lære af erfaringer.
- Du skal have store ører, en stærk fornemmelse for markedet og intuition.
- Du skal tilsætte intuitionen en anelse hårdt arbejde og lysten til at vinde.
- Du skal have menneskelig indsigt
- Du skal være flittig, motiveret og i stand til at fastholde mål.
- Du skal skabe resultater gennem fornyelse og udvikling uden at lave revolution.
Kilde: Berlingske Tidende's business.dk, 2006.11.06, Vejen til topposten

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
Venedig