BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Ønskes kvalitativ eller kvantitativ viden?

 

kinesisk ordsprogKvalitativ undersøgelser går i dybden, men kan ikke anvendes til at vise omfanget af de forskellige observationer, i modsætning til de kvantitative undersøgelser. Om der ønskes det ene eller anden type af undersøgelse afhænger helt af problemstillingen.

Kvalitative analyser
Meget tyder på at kvalitative analyser er steget i omfang. Således bruges fokusgrupper (gruppeinterviews) af mange som redskab til at få belyst (ofte af- eller bekræftet) hypoteser om udvikling og trends mht til forbrugsmønstre, livsstil, indstillinger til konkrete forslag - fx. kampagnestrategier og -koncepts - og meget mere.

Kvantitative undersøgelser
Kvantitative analyser anvendes til at fastsætte størrelsen eller omfanget af bestemte handlemåder, forudsætninger og indstilling til varen etc. Vi taler her normalt om repræsentative undersøgelse, hvor den statistiske usikkerhed kan beregnes så man med en vis sikkerhed kan sige, hvordan hele populationen eller universet ser ud baseret på analyse af en begrænset stikprøve.
En ofte hørt bemærkning til de repræsentative udsnitsundersøgelser er "at det er en meget lille procent af den totale population, så det kan da ikke sige noget af værdi". Men usikkerheden har (praktisk taget) intet at gøre med hvor stor en procent udsnittet er af det totale! Det afgørende er stikprøvens størrelse og spredningen i universet. Og vil man have fordoblet sikkerheden skal antallet af respondenter forøges med kvadratroden - altså 4 gange udsnittet. Men stadig: det har intet at gøre med hvor mange procent man udspørger. Se nærmere under statistisk usikkerhed.

 

Danmarks Statistik arbejder i mange tilfælde med totaltællinger. Men den slags informationer, vi har behov for til markedsføringsplanlægningen, skal vi normalt selv fremskaffe. Totaltællinger er her urea-listiske, og i stedet "nøjes" man med at undersøge et udsnit af det relevante univers - et udsnit, som repræsenterer universet. Det karakteristiske ved en repræsentativ analyse er, at man ud fra kendskabet til en stikprøve - et sample - kan udtale sig om helheden. Med en vis sikkerhedsmargen.
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
kvalitet