BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Kreative personlighedstræk

 

Personligheds-
træk generelt

Personlighedstræk, der begunstiger kreativ udfoldelse Personlighedstræk, der hæmmer kreativ udfoldelse
FLEKSIBILITET Reviderer kontinuerligt egne opfattelser og meninger
Stor åbenhed over for nye ideer og viden
Søger ikke-rutiniseret adfærd
Tiltrækkes af komplexitet
Tiltrækkes af det asymmetriske
Udtrykker ideer på forskellig måde
Relativistisk syn på omverdenen
Foretrækker at arbejde med mange problemer samtidigt

Reviderer sjældent egne opfattelser og meninger
Lav åbenhed over for nye ideer og viden
Søger rutiniseret adfærd
Søger at undgå komplexitet
Tiltrækkes af det symmetriske
Udtrykker alle ideer på samme måde
Absolutistisk syn på omverdenen
Foretrækker kun at arbejde med få problemer samtidigt

PERFEKTIO-
NISME
Motivationsniveauet er højt
Tænker positivt
Opsøger disorganiserede situationer
Mere interesseret i noget der kræver en løsning end noget der allerede har en
Mener ingenting er umuligt
Har generelt en eksperimentel holdning over for konventionelle ideer, objekter og situationer
Motivationsniveauet er lavt
Tænker negativt
Opsøger organiserede situationer
Mere interesseret i noget der allerede har en løsning end noget der kræver en
Mener meget er umuligt
Har generelt en ikke-eksperimentel holdning over for konventionelle ideer, objekter og situationer
SELVTILLID Negativ holdning over for autoritet og autoritære relationer
Oplever en følelse af selvrealisation i deres arbejde
Accepterer ikke personlige nederlag
Føler sjældent ængstelse eller frygt
Ikke-negativ holdning over for autoritet og autoritære relationer
Oplever ikke en følelse af selvrealisation i deres arbejde
Sensitiv over for personlige nederlag
Føler hyppigt ængstelse eller frygt
TOLERANCE Negative sanktioner sjældne
Stor decisionsmulighed og mulighed for selvdeterminering
Frihed til mange udtryksformer og -arter
Høj gruppeautonomi
Få sociale pres mod middelmådighed
Gensidig tillid
Negative sanktioner hyppige
Ringe decisionsmulighed og ringe mulighed for selvdeterminering
Kun frihed til få udtryksformer og -arter
Lav gruppeautonomi
Mange sociale pres mod middelmådighed
Gensidig mistillid
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk