BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Kontrol

 

Ingen plan uden kontrol
Kontrol med om de opstillede mål er grundlaget for en konstant tilpasning til nye efterspørgsels- og udbudsforhold. Og iøvrigt også for overholdelse af budgetterne!
Det kan have værdi at opstille en oversigt over "hierarkiet" af kontrolforanstaltninger.
Robert Simons har udarbejdet det, han kalder Levers of Control - en samlet oversigt over det system af kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre den vedtagne Business Strategy.

  control  

Med strategien i centrum opdeles kontrolfunktionerne i 5 grupper
"Beliefs Systems" er de dokumenter, der for medarbejderne beskriver virksomhedens overordnede mål og retningslinier for organisationen (vision, mission mm).
"Risks to Be Avoided" er kommunikation om den adfærd og de handlinger som er uforenelige med virksomhedens mission. Det kan til eksempel være lovmæssige, politiske og etiske rammer for adfærden.
"Internal Controls" er systemet til kontrol af interne kritiske værdier, eksempelvis udstyr, informationer som databaser, likvider, bogholderi, kundeinformationer.
Diagnostic Control Systems under "Critical Performance Variables" er rapportering af organisationens sundhedstilstand - blandt andet på grundlag af kontrol med de kritiske succesfaktorer.
"Strategic Uncertainties" og de interaktive kontrolsystemer giver bl.a. grundlaget for en aktiv dialog med henblik på strategiudvikling og kursændringer.

Kontrolfunktionens tre opgaver if. Kotler
Kotler systematiserer i sin millennium-udgave kontrolfunktionen under tre opgaver:
Annual-plan control - den månedlige og/eller kvartalsvise kontrol af salg, fortjeneste, markedsandel mv, markedsføringsaktiviteternes gennemførelse, analysering af afvigelser og korrektioner af årsplanen,
Profitability control - rentabilitetsundersøgelser af produkter og serviceydelser, kunder, ordrestørrelser, distributionskanaler, promotions og andre aktiviteter mv, og
Strategic control - vurdering af hvorvidt marketingstrategien er så optimal som mulig til de aktuelle markedsvilkår.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk