BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Kannibalisering

 

Kannibalisering er betegnelsen for at man tager salg fra sig selv (æder af sig selv).
Det er fx tilfældet hvis man udvikler og markedsfører et nyt produkt, som forbrugerne køber i stedet for et eksisterende produkt, man har markedsført i lang tid.
Umiddelbart lyder det jo ikke særligt smart, men det er en situation som ikke kan undgås ved udvikling af produkter inden for samme forbrugsområde.
Om det er smart eller ikke afhænger af slutresultatet - på kort og langt sigt.
Hvis totalsalget - eller rettere fortjenesten - ved lancering af det ny produkt inklusive fortjenesten ved (det reducerede) salg af det gamle produkt er større end fortjenesten tidligere, kan det betale sig.

Kan være uundgåeligt

Ofte er situationen imidlertid den at udviklingen og lanceringen af nyt produkt er en nødvendighed for at matche konkurrencen og markedsudviklingen. I så fald kan man være i en situation, hvor man må acceptere en lavere fortjeneste på kort sigt forårsaget af en (for hurtig) kannibalisering.

Online-salg
Man taler om en anden form for kannibalisering ved det salg, man mister gennem den sædvanlige afsætningskanal (den fysiske butik) ved etablering af salg over Internettet.
Her er vi pt (år 2002) næsten ude i en religionskrig. Mange dotcom virksomhedernes euforiske vækst og depressive nedgang har båret ved til dette bål. Når bålene efterhånden brænder ud er der næppe tvivl om at salget over Internettet vil blive betragtet som et helt naturligt led i markedsføringen ved siden af salg gennem de hidtil kendte kanaler. Styrken vil variere efter produkternes art. Bøger vil - relativt set - blive solgt mere over nettet end jakker og frakker. Og detailhandelen vil, helt naturligt, tilpasse deres ydelser så det bliver mere attraktivt at købe ind offline end online. For nu at bruge det sprog.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk