BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Instore og merchandising

 

varetilbudIfølge Gallup's årlige undersøgelse for Forbruger-Kontakt (2001) betragtes forretningerne som det vigtigste sted at få information om varetilbud efter de husstandsomdelte tilbudsaviser og tryksager.

Impulser og selv-forkælelse
Mange undersøgelser viser, at kun en mindre del af kundernes indkøb, når vi taler om dagligvarer, er planlagt før indkøbsturen, og at impulsfaktoren er af væsentlig rolle, næsten uanset vareområde. Med optimalisme-trenden er det sandsynligt at impulsindkøb får endnu større omfang - som led i forøgelse af oplevelse og her-og-nu tilfredsstillelse. Begrebet "shoppertainment" handler om dette mix mellem merchandising og underholdning - som når der i forretningen er fx modeoptræden, servering af kaffe, legested for børnene, fornøjelige varedemonstrationer og konkurrencer.

Trafikreklame
Vinduesudstillingernes effekt som trafikreklame er nok et noget overset medium - og medtages ikke som sådan i mediaanalyserne om trafikreklame (det er jo heller ikke et reklamemiddel man kan købe reklame-plads i som fx busreklamer, euro-plakater etc.).
      Men kommunikationen i vinduerne og på gadeplakaterne er en væsentlig del af de udendørs reklamer og ofte meget effektiv.

merchandisingMerchandising
En merchandiser er en butikskonsulent der rådgiver og hjælper butikken med bl.a. varedisponeringen på hylderne.
      For at kunne udøve denne funktion kræves indsigt i hvordan forbrugeren vælger varerne, hvem hun/han er, den pågældende butiks egenart - profil og kundeunderlag, principperne for hyldeplacering og lagerdisponering, sortimentstilpasning, vareeksponeringer og særudstillinger, samudstil-linger (salgssamhørige og forbrugssamhørige produkter) mv.

I vælten igen?
Der har været en del år hvor dagligvareleverandørernes muligheder for at anvende instore-materiale og udøve merchandising har været ringe. Butikskæderne har ønsket selv at overtage denne funktion uden indblanding - dels på grund af deres egen større viden om salget og salgssammenhænge, og formentlig også ud fra en betragtning om at leverandørerne plejede deres egne interesser i højere grad end butikkens, og ud fra et ønske om større ensartethed i og kontrol med kædens butikker. En del tyder på at kurven er ved at vende på grund af et tættere - og mere problemløsende - samarbejde mellem leverandør og butik/butikskæde. Jf. også category management.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
høfde