BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 

 

Partnering

Af Bjarne Skov Jensen, cand.jur. og Master i konfliktmægling

Partnering er en samarbejdsform, der tilstræber at modvirke konflikter og skuffelser mellem kontraktsparter, som følge af de interesse- og rollemodsætninger, der altid implicit er indbygget i længerevarende (gensidigt bebyrdende) kontraktsforhold, f.eks. IT-, værfts- eller entrepriseforhold. Samarbejdsformen partnering bygger på de involverede parters vedtagelse af fælles målsætninger samt etablering af en åben og ærlig kommunikation. Denne åbenhed medvirker til at skabe gensidig respekt og tillid parterne imellem. Parternes særinteresser skal indordnes under den fælles opgave, det er at gennemføre større projekter på en økonomisk og tidsmæssig effektiv måde samt medvirke til, at muligheder for konflikter formindskes.

Partnering er først og fremmest kendetegnet ved samarbejdet mellem de mennesker, som de involverede virksomheder stiller til rådighed for løsningen af den fælles opgave. Det betyder, at adfærden i samarbejdet reguleres mere af holdninger end af regler. Samarbejde om projektet bliver det samme som i en virksomhed, der har en målsætning, som der styres mod opfyldelsen af. Partnering er karakteriseret ved, at projektets forudsætninger, muligheder og økonomi successivt og systematisk konkretiseres, samt at der parallelt hermed sker en tilsvarende konkretisering af de involverede parters forpligtigelser i sagen.
Se partnering i praksis her.

tilbage til valg af leverandør
  © Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk