BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
 
Indholdsfortegnelse

 

Index
Oversigt over dette sites mange emner. Fra alle sider kan du klikke på index-oversigten og herfra - med alfabetet som søgekriterium - klikke videre til det specifikke emne, der interesserer dig.
Hvis du er interesseret bredt i et emne kan du klikke ind på et af nedenstående kapitler, og derefter til de enkelte afsnit.

Formål, ledelse og styring
Om mission, vision, idégrundlag og eksistensgrundlag. Human Ressource Management og kultur. Paradigmer. Fusioner og alliancer. Ledelse og lederrollen. Strategisk ledelse og ledelse i det daglige. TQM og Balanced Scorecard, autenticitet, m.m.

Marketing
Markedsføringsplanens disposition. Markedsforhold, udbud og efterspørgsel, forbrugerne og konkurrenterne. Marketingstrategi. Relationship Management, CRM, One-to-One markedsføring. Massemarkedsføring. Netværk. Målsætninger. Målgrupper og segmenteringer. Behov og behovspyramide. Parametervalg, markedsføringsaktiviteter, marketingmix. Kontrol m.v.

Kommunikation
Kommunikation og reklame. Processer og modeller. Branding. Kreativitet. Budskabsforståelse. Mediestrategi og -valg. Internettet m.m.

Markedsanalyse
Analyseprocessen, -metoder og -typer. Usikkerheder. Kvalitative og kvantitative undersøgelser, ad hoc og paneler. Big Data. Respondentudvælgelse. Statistisk tilfældighed, m.m. m.

Litteraturhenvisninger
Henvisninger og kildeangivelser.

Bagord
Om formålet med dette site. Baggrund, omfang og vedligeholdelse. Navigering. Forfatter.

Definitioner og begreber
Forklaring og beskrivelse af udvalgte begreber og betegnelser.

 

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
 
Dette site er sidst ændret 2019-01-21
viden er magt