BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Checkliste ved fusioner

 

Et handlingsprogram ved fusioner - udover de finansielle og organisatoriske områder - må indeholde:

 
Kortlægning af fusionspartnernes kerneværdier og kernekompetenser
Formulering af fælles vision, mission og idégrundlag
Formulering af de nye værdier:
  for kunderne
for medarbejderne
for aktionærer og andre stakeholdere
Kommunikationsplan over for
  medarbejderne
kunder
leverandører
pressen
aktionærer
 

Et sådant program forudsætter ret dybtgående analyse af forholdene; hvordan de er i dag i de 2 organisationer, hvordan den ny organisation skal være, hvordan man kan skabe de fælles værdier (og hvor man ikke kan!), og klar kommunikation af mål og midler i hele fasen.

Utryghed
er nok den mest dræbende faktor i fusionsprocessen over for medarbejderne, kunderne og leverandørerne. I særlig grad ved nedskæringer og rationaliseringer.

Tidsplanen, prioritering og koordinering er essentielle forhold for at opnå det ønskede resultat.

Argumenter
I processen kan der ofte fokuseres på følgende fordele:

- kunderne ønsker det (kunderne bliver større og opererer på flere lande/kontinenter)
- mere rationel drift (stordriftsfordele)
- medarbejdernes fordele (udvikling og ressourcer)
- større indkøbsstyrke (leverandør-relationer)
- flere ressourcer generelt
- samlet større viden
- flere produktudviklings- og forskningsressourcer
- alt i alt en større konkurrence- og overlevelsesevne

  tilbage til fusioner
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk