BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Positionering i relation til facts og følelser

 

følelser factsKonkrete fakta contra følelser
Selv om de konkrete produktforskelle i stadigt mindre omfang danner basis for produktdifferentiering og branding, kan placering af eget og konkurrerende mærker i det viste positioneringsdiagram fokusere på relationen mellem henh. de konkrete kvalitetsforskelle - facts - og de bløde værdier - følelserne eller det emotionelle. En anden, engelsk, betegnelse er functional benefits (ikke at forveksle med funktional food) og emotional benefits.

USP / ESP
Undertiden begrænses definitionen af USP til de konkrete kvalitetsforskelle og som betegnelse for følelserne anvendes ESP (Emotional Selling Proposition). Produktgrupper er nemme at placere i den viste figur - eksempelvis toiletpapir (normalt) i nederste venstre felt og vodka i øverste ventre felt.       Den interessante øvelse er at placere en varegruppes mærker i felterne.Langsigtet må målet være at få sit eget mærke placeret i det øverste højre felt. Mange facts. Mange følelser. Det vil være ensbetydende med stor involvering (teknik) og stor sympati.

Functional/emotional
En anden måde at se på opdelingen functional ctr emotional er dette skema, funktions-image vrs. facade-image:

  Funktions-image Facade-image  
  det konkrete behovstilfredsstillende det synlige  
  nytteværdien designet  
  produktoplevelse, fysisk produktoplevelse, emotionelt  
  service i forlængelse af produkterne prestige-annoncer/image-annoncer  
  information der letter forståelse og information personligheder-associationer/resultatoplevelser  

Funktionsimage er beviser. Facade-image er fernis.
      Begreberne støtter hinanden og lever samtidig. Man må dog formode at den langsigtede sympati skabes af funktionen. Men det er også her vi har stigenden problemer på grund af den hurtige fælles adgang til teknologiske udviklinger.

Consumer-Product Relationships
Et spændende analyse-gitter er udviklet af David Berger - The FCB Grid - og referet af Peter et al. Produkterne placeres i et todimensionalt diagram med henh. involveringsgraden (jf. høj/lavinteresse) op ad ordinaten og graden af "rationalitetsfølelse" for produktet ud ad abscissen. Forståelse for relationen mellem målgruppens involvering og produktets art er værdifuld, såvel ved produktudvikling som ved udarbejdelse af markedsføringsaktiviteterne og -kommunikationen.

  fcb grid
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
skovsøen