BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Efterspørgslen - og forbrugerne

 

Undertiden kan dette analyseafsnit i markedsføringsplanen med fordel deles op i dels den snævre, tætte efterspørgsel - hvor der er stor substitutionsgrad mellem varerne forstået således, at forbrugerne forholdsvis nemt kan overtales eller overbevises om at vælge et andet produkt/mærke i steder. Dels en mere bred markedsdefinition hvor der er en fysisk (objektiv) substitution, men hvor forbrugeren ikke anser alternativet som en realistisk mulighed - med det aktuelle brede vareudbud og -tilgængelighed. Grænserne er klart flydende og fastlæggelsen afhænger af markedets mærker og differentieringsgrad.

Checkliste - situationen her og nu og udviklingstendenser

 • Forbruget, totalt og fordelt geografisk og urbaniseringsmæssigt - absolut og relativt
 • Udvikling
 • Sæsonsvingninger
 • Konsumentenhed, disponentenhed, initiativtager, influentor
 • Fordeling på kundetyper - livsstil, stor/småforbrugere, pris- og kvalitetsgrupper, socio-økonomiske kriterier, etc etc
 • Behov og motivationer - herunder prestige, bandwaggon-effekt/veblen-effekt, rutine/nødvendighed, lav-/højinteresse
 • Indkøbsadfærd, valgkriterier, informationssøgeadfærd
 • Forbrugsvaner
 • Mærkevalg, mærkeloyalitet/mærkebevidsthed (branding), indifference/præference/elasticitet
 • Indkøbsmønster og -vaner (frekvens, indkøbskanaler, on-/offline etc)
 • Pris-, kvalitets- og reklameelasticiteter
 • Forbrugerorganisationer og presserelationer
Enhver efterspørgsel er baseret på tilstedeværelsen af et behov. Derfor må forbrugerdefinitionen og dermed markedsdefinitionen knyttes til behovet. Den gamle definition fra Arne Rasmussens "Pristeori eller parameterteori" er stadig anvendelig:
"Ved en konsumentenhed vil vi forstå en person eller en organiseret gruppe af personer, som opfylder de fysiologiske betingelser for at have behov for en betragtet vare (og som råder over de tekniske forudsætninger for at anvende den)."
Eksempelvis efterspørges kvindetøj (sjældent) af andre end kvinder - og har man ikke adgang til Internettet skal man ikke medtages som potentiel køber af rejser, der kun sælges på Internettet.
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
bøgeblade efterår