BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
E-mails

 

Kommunikation ved E-mails er billig og hurtig. Det har fristet mange virksomheder til at anvende e-mails som reklamemiddel. Og mange virksomheder har fået klækkelige bøder herfor, fordi det kræver forudgående accept af modtager.

Spamming
Lovgivningen er helt klar her. Og det er en lovgivning vi skal være glade for. I 2003 har domstolene vist at forbudet skal tages alvorligt. Billedet der tegner sig (2003/2004) er, at det koster 100 kr pr. uopfordret eller ikke accepteret e-mail (og fax), og det kan blive til rigtig mange penge!
      Mængden af spam er stadig stor fra udenlandske afsendere, og kun filtre kan forhindre at mange får deres indbakke fyldt op hver dag. Men der er håb forude. Stadig flere lande indfører forbud og kontrolforanstaltninger mod denne svøbe i vores elektroniske kommunikation.

Checkliste for ansvarlig e-mail markedsføring
P.g.a. risikoen for bøde ved udsendelse af ikke-accepteret e-mail afholder flere virksomheder sig sikkert for at anvende det i markedsføringen. Med dette som emne bragte ErhvervsBladet (17. juni 2004) følgende checkliste udarbejdet af FDIH - Foreningen for Dansk Interhandel - for på den måde at gøre det mere trygt at anvende mediet:

 

Ansvarlig e-mailmarkedsføring

FDIH's retningslinier for ansvarlig e-mailmarkedsføring skal ses som en checkliste til virksomheder, som ønsker at udvise ansvarlighed i forbindelse med e-mailmarkedsføring.

Ærlighed

  • Afsenderes identitet skal klart fremgå
  • Emnefeltet skal være i overensstemmelse med det faktiske indhold i e-mailen
  • Markedsførings skal kun være af den type af indhold, som var beskrevet, da modtageren oprindeligt afgav samtykke til at modtage e-mail

Ansvarlighed

  • Alle modtagere af e-mailmarkedsføring skal have afgivet lovligt samtykke
  • Sikkerhedsniveauet skal være tilstrækkeligt højt til, at det sikrer mod fejlagtig eller uautoriseret brug af den indsamlede information
  • Indhold af e-mails skal være i overensstemmelse med god markedsføringsskik
  • Svar skal håndteres ansvarligt, effektivt og i overensstemmelse med afgivet løfte

Åbenhed

  • Alle e-mails skal inkludere en nem og synlig mulighed for, at modtageren kan framelde sig yderligere e-mails fra afsenderen
  • Afsenderen skal være i stand til at oplyse hvorfra en e-mailadresse er indhentet, og hvilke præferencer modtageren er registreret under
  • Afsenderen skal informere modtageren om hvilke personlige informationer og adfærd, der indsamles, og hvordan de vil blive brugt (efterleve god dataskik)

Kilde: FDIH

 

Hurtig og målrettet
Forudsat accepten til modtagelse er givet er e-mails en effektiv og billig kommunikationsform, som både giver mulighed for interaktion samt for - gennem direkte Internet-links i teksten - at give modtagerne en let måde til at gå videre til mere omfattende informationer på afsenders web-sites.

Nyhedsbreve
Nyhedsbreve, primært fra nyhedsmedierne, men i stigende grad også fra virksomhederne til aktionærer, kunder og andre interessegrupper, har fået stort omfang. Både tilmelding og afmelding er normalt tilrettelagt, så den er enkel og virker omgående.

"E-MAIL PERSONALIZATION
A trend that is catching on quickly is to use e-mail newsletters and special e-mail promotional messages to increase the frequency of contact and bring people back to a Web site.
This works because e-mail reaches people without their taking any special action. Also, personalized e-mail delivers the most appropriate message to each person, increasing the likelihood that he og she will take action based on what's said in the e-mail.
Personalixed e-mail products use a profile database and a set of rules to determine which pieces of text to include in each person's message."
kilde: Allen et al.

Kommunikationsstøj
Den stigende mængde af e-mails bidrager stærkt til følelsen af at det er svært at følge med i den nødvendige "konsumption" af information. Det, og formentlig også risikoen for at modtage virus, øger muligheden for at modtager fravælger e-mailen, før den er læst og dermed før der er taget stilling til om indholdet er interessant og relevant. Men heldigvis findes der andre kommunikationsformer.

Mængden
Undersøgelser har vist at det ikke er usædvanligt for erhvervsfolk at modtage mere end 100 mails om dagen - flere grupper rapporterer om mere end 200! Ikke underligt at træthedsfaktoren har betydning.

Vanedannende e-mails
Undersøgelser i 2001 viser at omkring halvdelen af de erhvervsaktive checker deres post flere gange om dagen - når de er på ferie!
      E-mails er således for mange blevet nærmest en besættelse. En ny stillingsbeskrivelse har set dagens lys: stresscoach. En person som skal lære folk at tage på ferie! Og det er ikke nogen vittighed. Og vi begynder at tale om at den største luksus er at (turde) være "off-line" - som kontrast til altid at være on-line med mobilen klistret til øret, eller palm'en konstant tændt.

Sprogformen
På grund af e-mailen's karakter og "opmærksomhedskonkurrencen" skal sprog og overskrifter tilpasses mediets krav. Emne-ordet skal intuitivt og klart fortælle modtageren at denne mail har værdi til at åbne. Indholdet skal formuleres kort - nærmest telegramstil - for de færreste bryder sig om at læse megen tekst på skærmen.

Udarbejdelse og ajourføring af mail-lister
Opbygning og ajourføring af mailing-listen (på en mailing-list server) kan virksomheden vælge selv at håndtere, bla. ved hjælp af forholdsvis billigt - eller gratis - software, eller arbejdet kan outsources til special-virksomheder.

Modereret diskussionsgruppe
Et mailing list server program kan også anvendes til at etablere en diskussionsliste som virker ligesom fx Usenet nyhedsgruppe
      Diskussionsliste-moderatoren modtager og vurderer alle indkommende e-mails før de afsendes til gruppen. Dette tager tid, men sikrer at budskaberne er "passende" for offentliggørelse, dvs at de fx ikke indeholder budskaber som er irrelevante eller på anden måde uacceptable for diskussionen - eller uanmodet reklame.

Åben liste
Alternativet til en modereret diskussionsgruppe er en åben liste. Fordelen er at den ikke tager tid at moderere. Men man har lille eller ingen kontrol over, hvad der bliver lagt ud. Evt. kan man have en lukket liste som begrænser brugen af listen.
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
orkide