BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
Business Process Reengineering

 

Business Process Reengineering er en ledelsesfilosofi og et værktøj til gennemførelse af en radikal forandring af virksomhedens organisation. Sammenlignet med TQM er der tale om en revolution mod TQM's evolution.

Forfra
Grundlæggende er der tale om at man i udgangssituationen ser bort fra den nuværende organisation og de eksisterende arbejdsprocesser og forsøger at besvare spørgsmålet: Hvordan ville vi organisere og opbygge denne virksomhed - med den nuværende viden, teknologiske muligheder og markedsvilkår - og altså uden hensyn til hvordan den rent faktisk er organiseret og har virket?

Processen
Med udgangspunkt i markedet - kundens behov og konkurrenceforholdene - defineres arbejdsprocesser, organisation og kunderelationer. Selvfølgelig må man, til sidst, sammenholde idealprocesserne med virkeligheden. Der vil normalt være grænser for hvor radikalt virksomheden kan ændres uden at skaderne overstiger fordelene.

 


Business Process Reengineering

Analyseproces:
Hvad er kundens behov
- defineret ud fra produkt, kvalitet, pris,
service, logistik, etc.

Procesbeskrivelse:
Opstilling af præstationskrav
- hvorledes kan vi opnå den størst
mulige kundetilfredshed

Formulering af idealprocesser

Tilpasning til realistiske processer:
Idealprocesserne tilpasses de realistiske
muligheder (risikoafvejning i forhold til
den eksisterende organisation)

Plan for reengineering'en:
Hvornår, hvordan
- detaljeret og med konsekvensvurderinger
og -beregninger

Implementeringen:
Motivation, intern og ekstern markedsføring

 

Højt ambitionsniveau - og stor risiko
BPR har indbygget stor gevinstmulighed i og med at "hr. Plejer" helt konsekvent slagtes som relevant argumentation. Der fokuseres i de første væsentlige faser på, hvordan den optimale organisation kan opbygges - uden skelen til noget som helst eksisterende. Så intet andet forandringsværktøj eller -strategi har indbygget samme høje ambitionsniveau. Men risikoen er tilsvarende stor. Der vil være tale om væsentlige ændringer og omrokeringer i medarbejderstaben, i ansvar og kompetencer. En så radikal organisations- og arbejdsprocesændring kræver motivation overalt hos medarbejderne - og ofte også hos såvel kunder som leverandører. Den interne markedsføring og kommunikation er essentiel for succes.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
berg-foto.dk sommer skov