BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
Benchmarking

 

philip kotlerVed benchmarking forstås at man opstiller og vurderer sine mål i relation til, hvad andre opnår - normalt en sammenligning med den eller de bedste konkurrenter eller virksomheder inden for sammenlignelige vare- og markedsforhold eller eventuelt sammenligning med brancheinformationer.

Måling på ekspertisen - ikke branchen
I stedet for, som normalt, at måle sig med virksomheder på samme marked kan det være mere effektivt at måle den enkelte proces med en virksomhed, hvor denne proces er dominerende. Eksempelvis kan man, hvis det drejer sig om særligt at måle effektiviteten af sit distributionssystem, sandsynligvis få den bedste måling ved at sammenligne sin virksomhed med systemet hos en kurérvirksomhed.

Stigende anvendelse
Globaliseringen har medført en øget fokusering på benchmarking som en metode til at opnå konkurrencedygtighed. Ved at holde egne resultater op mod de bedste fokuseres på at opstille realistisk mål mht produktivitet og lønsomhed. Andre har jo opnået disse resultater.

benchlearningBenchlearning
Metoden kaldes også at lære af de bedste. Benchlearning.
Afhængig af ambitionsniveauet kan ulempen ved benchmarking med konkurrenterne, altså virksomheder i samme branche, være det faktum at man aldrig kommer foran ved at gå i andres fodspor - jf. opstilling af målsætning.
      Ofte skelnes mellem performance benchmarking og proces benchmarking, altså mellem at måle på udførelsen og på processer.

ECSI
Dansk Kundeindex, som indgår i et europæisk samarbejde (ECSI) er en platform for benchmarking af danske virksomheders konkurrenceevne.

Eksempler
Ledelsesnet.dk giver flere eksempler på resultater, som forskellige virksomheder har opnået ved anvendelse af becnhmarking.

Processen
Selve processen ved brug af benchmarking kan forløbe som vist nedenstående:
Kilde: www.ledelsesnet.dk
benchmark-processen

  © Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
  berg-foto.dk