BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
Bannere

 

Bannere på Internettet kan være en effektiv annonceringsform - og det kan være totalt uden effekt, eller endog have negativ effekt, helt afhængig af budskab, målgruppe, udformning og placering.

Turbulent
Heri adskiller bannere sig egentlig ikke fra andre reklameaktiviteter, men har været igennem en turbulent diskussion og har på ingen måde endnu fundet sin bare nogenlunde faste eller varige form.

Oppisket
Banner-reklamer blev "født" i 1994 og opnåede, som så meget andet i tilknytning til Internettet, en euforisk stemning hvor flere udråbte snarlig død over al "offline" annoncering. Mantraet var klik-raten og en del annoncører scorede højt på nyhedseffekten og den eksplosive udvikling.

Forstyrrende element
Stemningen vendte i takt med brugernes mere og mere målrettede "surfing" på nettet, hvor bannerannoncering kan opfattes som et uvedkommende element - distraherende og/eller slet og ret kedelige. Med faldende klikrater til følge. I dag (2001) regnes med en gennemsnitlig klikrate på 1% eller derunder.

Pop up-reklamer har modsat virkning
Du er ikke den eneste, der bliver møg-irriteret...

En artikel i PC Planet i marts 2004 bekræfter risikoen for en negativ effekt af pop up-reklamer:
"Er der en bevægelse, som er blevet en naturlig refleks for selv de mindst trænede internetsurfere, så må det være hastigheden, hvormed man får klikket på det lille kryds i hjørnet af pop up-reklamer.
På trods af det er der stadig masser af firmaer, som betaler for at få deres reklamer lagt ind i vinduerne, men måske ikke så meget længere. Det har nemlig vist sig, at vinduerne ikke bare er irriterende, men faktisk kan have den stik modsatte effekt, end det er meningen.
En undersøgelse foretaget af Bunnyfoot Universalis viser nemlig, at halvdelen af brugerne lukker vinduet, allerede inden reklamen har nået at loade, og at under to procent kan huske, hvilket firma der blev reklameret for.
Generelt er holdningen den, at firmaer, der benytter pop up-markedsføringen, er mindre troværdige, og at der er risiko for, at navnet bliver husket, men imod hensigten i en klart negativ sammenhæng."
Kilde: PC PLANET, nr. 4, 2004, siska

Udvikling
Men det er gennemsnitstal, og andre udformninger og visningsformer vil vise højere tal. Vi taler om det mest dynamiske reklamemiddel, der findes og derfor er den fremtidige effekt og anvendelse umulig at forudsige. Det gælder om at udnytte de muligheder, der dukker op.

Personificering
En af mediets stærke sider er muligheden for tilpasning til den konkrete besøgende. En webserver kan udvælge banner og således tilbyde målrettet reklamering baseret på de informationer der er lagret eller indhentes vedrørende den besøgendes IP adresse, browser, operativsystem, tidspunktet på besøget, tidligere besøg og søgning. Cookies giver information om tidligere søgning og søgemønster, og leverer således også grundlaget for beslutning om fx frekvens, rotation eller begrænsning af visningen af bannerannoncerne.

Effekt
Der er i dag ikke helt så ensidig fokusering på klikraten som mål for effekten som tidligere. Flere analyser tyder på at der opnås en vis effekt alene af tilstedeværelsen af en bannerannonce på den side, der besøges. I princippet svarer dette til trafikken på en avisside, hvor en annonce kan have en - om end mange gange ubevidst - effekt, selv om den ikke konkret læses og huskes. Det bliver muligt at spore "eftervirkningerne" af bannereksponeringen. Hvis den besøgende ikke klikker første gang på banneret, men først ved et senere besøg, kan dette registreres via cookies.

Genbesøg
En analyse gennemført af AdKnowledge (senere Engage) viste at en væsentlig del af aktiviteteten - salg og forespørgsler - kom fra tidligere besøgende:

"The report's lead finding determined that when comparing those who view the ad and later arrive at a marketer's site by typing in the URL or finding the site through a search or other means are 60 percent more likely to repeat their conversions than those who simply clicked on the ad. Further, ad viewers were twice as likely to reach the confirmation page as those who clicked." Kilde: Engage.Inc. Juli 2001.

Der fortsættes:
The Engage Online Advertising Report, Summer 2001 findings include:
1. Only 25 percent of ad-related conversions are directly related to clicks; the number of post-impression, or branding, conversions is 44 percent greater than post-click conversions.
2. The majority of post-impression conversions occur within one day of the ad impression and nearly 4 out of 10 occur in the first 30 minutes. This provides evidence that these conversions are driven directly by online marketing.
3. Although standard creative sizes (486x60) still dominate the online marketing industry, some square pop-ups and skyscrapers are significantly more effective when measured by click rate.
"This study not only highlights the value of an impression without a click but demonstrates to marketers seeking repeat customers and lifetime value, the importance of all campaign viewers in understanding the ROI of online marketing," said Mark Ailsworth, Vice President, Engage AdKnowledge.

Konkrete salgsresultater
Kravet til - og nødvendigheden af - "return on investment" (ROI) har medført, at klikraten ikke anses som tilstrækkeligt resultat af annonceringen. Man ønsker resultater: salg. Vi vil se en ekspansion af præstationsaftaler, hvor annoncøren betaler for det konkret opnåede salg eller registrering af kundeemne.

messaging plusKreativitet
Ud over de ovennævnte pop-up bannere esperimenteres med mange andre former for annoncering på nettet - bannere i alle mulige former og formater, herunder fx også "pop-under" annoncerne som gemmer sig i et vindue bag browser-vinduet og først ses når man lukker browseren ned.
Messaging Plus er en ny form for "banner". I stedet for at være placeret - ja, netop som et banner i toppen af siden - placeres reklamen på midten af skærmen i et væsentligt større format, som muliggøre mere her og nu information end et traditionelt banner. Bl.a. Cnet Networks debuterede i foråret 2001 med denne form for reklame.
Interstitials (mellemliggende) er reklamer der fylder hele skærmen i nogle få (fem) sekunder, og herefter afløses af en forholdsvis lille - og musetiltrækkende - reklame. Er også anvendt som betegnelsen for en kort videofrekvens der kommer frem når man skifter mellem to sites.

Rich media
En bannerform - eller erstatning for banneret - som af mange ved fremkomsten blev anset som banebrydende for effekten, er de såkaldte rige media - rich media - med anvendelse af film og lyd.

Reklamer - nej tak
Selv om det kan være spændende, og meget forståeligt set fra et markedsføringsmæssigt synspunkt, at udvikle disse anderledes og i starten opmærksomhedsvækkende nye reklamer på nettet, er der væsentlig risiko for bagslag. Når "surfere" går på nettet er det - normalt - en målrettet søgning. Mange afbrydelser i form af vinduer og rullegardiner, der skjuler for det, man gerne vil læse og har søgt efter, vil brolægge vejen for irritation og anti-reaktion - og for at forlange sider uden reklamer.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
foto til bannere