BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
Markedsanalyseprocessen

 

Nedenstående procesbeskrivelse tager udgangspunkt i en interviewbaseret (ad hoc) markedsanalyse, men kan i princippet anvendes som checkliste for alle typer analyser.

 


definition af informationsbehov

hvad vil vi vide, hvorfor,
hos hvem
hypoteseopstilling
hvordan forventes forholdene at være
(analysen skal be- eller afkræfte disse hypoteser)
hvilken værdi har informationen for os
hvad kan vi tjene/spare ved at få den ønskede viden
handlingsplan
hvad vil vi konkret bruge resultaterne til
opstilling af grænsestørrelser
hvilken sikkerhed ønsker vi
fra indikation til stor sikkerhed
budgetramme
hvor meget vil vi betale for analysen
jf den værdi, informationen har for os
udarbejdelse af briefing
til analyseinstitut
valg af analyseinstitut(ter)
udarbejdelse af analysedesign
finde den eller de bedste mest velegnede indsamlingsmetoder
pristilbud
udarbejdelse af tidsplan

får vi resultaterne tids nok til at tilføre den ovennævnte værdi
udarbejdelse af spørgeskema/spørgeguide
vurder om relevansen af svarene (fx kan og vil folk svare)
udarbejdelse af rapport-model
hvordan skal resultaterne præsenteres, for hvem
interviewertræning
test af testen - prøveinterviews
respondentudvælgelse
markedsarbejdet gennemføres

løbende kontrol med gennemførelsen
databehandling
herunder statistiske analyser
rapportering
med managementrapport
konklusioner og anbefalinger
integration i markedsføringens handlingsplan


 
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
foto markedsanalyseprocessen