BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
Analyse - indledning

 

Effektiv markedsføring bygger på et indgående kendskab til og forståelse for markedet - efterspørgsels- og udbudsforholdene, konkurrencevilkårene, distributionsforhold, livsstil og trends, psykologiske efterspørgselsfaktorer, kommunikationsmidlernes virkemåde og indtrængningsmuligheder, etc.
      Markedsanalyseområdet omfatter indsamling af denne information, fra den helt basale kortlæggelse af markedets størrelse og udvikling til livsstilsanalyser, produkttests og kontrollerede eksperimenter, image- og profilanalyser, kommunikationstests mmm.

Bred gennemgang
Markedsanalyse er således et relativt stort emne inden for markedsføringsdisciplinen. Jeg har derfor skippet ambitionen om at gå i dybden, men koncentreret mig om at give de væsentligste informationer om og impulser til området, når man som marketingansvarlig mangler informationer og skal beslutte eller deltage i beslutningen om metoder til fremskaffelse af disse. I en sådan situation er det rart at vide lidt om hvordan man kommer godt i gang, analyseteknikker, muligheder og fejlkilder, databehandling og lign.
      Der foreligger flere glimrende analysebøger som går i dybden med emnerne. Nogle af dem er medtaget i litteraturoversigten og der er referencer til disse under de enkelte afsnit.

Siden denne hjemmeside blev lanceret i 2002 er der sket en eksplosiv udvikling i den informationsmængde, som vi har tilgængelig. "Big Data" nærmest vælter ind til os. Ikke mindst Internettet og anvendelse af vores betalingskort har givet os fantastiske muligheder for billig indsamling af en informationsmængde, som vi har svært ved rigtig at forstå omfanget af. Langt hen ad vejen er dette godt og noget vi, der har arbejdet med markedsanalyse i sidste halvdel af forrige århundrede, ville have fået mundvand ved at fantasere os til.
      Men der, hvor det ikke er godt, er når vi anvender den enorme informationsmængde ukritisk og bastant i nærmest religiøs benovelse over de mange tal. Der var engang (med top omkring firserne og halvfemserne), hvor markedsanalyse baseret på fokus-, gruppe- og enkeltinterviews - af nogle kaldt dybdeinterviews - var lige ved at træde i stedet for de kvantitativt baserede interviewanalyser. Men nu er vi kørt over i den anden grøft - vi glemmer dybden, som er basis for den kommunikation og branding-opbyggelse, som stadig er fundamentet for etableringen af en effektiv markedsføring.
      Årsagen til at anvende internetbaserede interviews er naturligvis de markant lavere omkostninger til interviewene (i forhold til postale og ikke mindst personlige interviews), så det var ikke mærkeligt at mange skiftede interview-teknik, da internettet blev udbredt (fra ca. 1993). At kvaliteten af informationerne også ændredes (for at sige det diplomatisk) var ikke et populært samtaleemne (ved overgangen - i 1995 - har jeg været med til at gennemføre test af internetindsamling versus personlige interviews - af præcist samme undersøgelse. Forskellen var markant - det var som om vi havde analyseret to helt forskellige forbrugergrupper!). Gæt, hvilken indsamlingsmetode der fremover valgtes.
      Læs mere om analyse - fx om usikkerheden (lidt teoretisk kapitel, men hvis du kommer igennem det ved du mere end de fleste analysekonsulenter). Om processen, når du overvejer en analyse. Om en analyse overhovedet skal gennemføres og om interviewmetoder. Og helt tidsspilde vil det ikke være at læse Peter Svarre's kronik i Berlingske i april 2013. Se den her.
 
tilbage til analyse-oversigten
© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk