BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
De 4 P'er vrs de 4 R'er - og de 4 C'er

 

I marketing mix teorien fokuseredes på de 4 P'er:

  Produkt kvalitet, mærkenavn, design, emballage, sortiment, service etc  
  Pris inklusive rabatter, betalingsperiode og kreditmuligheder  
  Promotion forstået bredt som anvendelse af alle salgsfremmende aktiviteter som reklame, promotionsaktiviteter, salgsstyrken, PR mv.  
  Plads distributionskanaler, butikstyper og placering, lager og transportaktiviteter  

Kotler anvender fortsat denne systematik som udgangspunkt i flere af sine modeller. Men en del andre forfattere har erklæret de 4 P'er for døde. Ettenberg opstiller inden for detailhandel som erstatning de
4 R'er:

Relationship - det at skabe et personligt forhold mellem kunde og butik ved rådgivning og service
Retrenchment - organisatorisk slankning ved hjælp af ny teknologi og koncentration om nøglepunkter.
Relevance - det skal være relevant og ulejligheden værd for kunden at besøge butiken. Midlet kan fx være ekspertise.
Reward - butikken skal belønne kunden. Ikke kun med pris og kvalitet, for det kan andre også levere. Der skal tænkes i differentiering og nærhed.

Detailhandelens 6 P mix
Også Lamb et al. arbejder med P'erne og har specielt med henblik på detailhandelen opstillet den viste figur Retailing Mix med seks P'er, hvor de fire er de ovennævnte traditionelle P'er og så med tilføjelse af præsentation og personale. "The combination of the six Ps projects a store's image, which influences consumers' perceptions. Using these impressions of stores, shoppers position one store against another. A retail marketing manager must make sure that the store's positioning is compatible with the target customers' expectation. ..... Retail stores can be positioned on three broad dimensions: service provided by store personnel, product assortment, and price. Management should use everything else - place, presentation, and promotion - to fine-tune the basic positioning of the store." (Disse 6 P'er skal ikke forveksles med de 6 P'er, nævnt under segmentering.)

CRM - og de 30 R'er
På en måde er CRM en konsekvens af at fokuseringen på de 4 P'er ikke mere er dækkende i markedsføringen - eksternt såvel som internt. Op til 1970'erne var marketingaktiviteter, som drejede sig om de personlige kontakter mellem kunden og medarbejdere i virksomhedens organisation, praktisk taget helt ignorerede.
Gummesson tager munden fuld og erstatter de 4P'er med 30R'er - de 30 relationships.

Kerneydelsen
I sin bog Secrets of Customer Relationship Management kommer Barnes ind på de 4 P'er, men i en noget anden form.
På en måde - lidt forfriskende - er vi "back to basics" med produktet (og servicen) som kerneydelsen.
Med produktet menes det, der er essensen i hvad virksomheden tilbyder sine kunder. Processerne og systemerne er væsentlige for en effektiv tilvejebringelse eller levering af produktet/service-ydelserne.
Med Performance menes det at leve op til løfterne. Fx kan en forsinket levering afgøren-de reducere den værdi, kunden havde forventet ved sit køb.
Og med People tænkes på, hvorledes interaktionen med kunderne forløber. Hvorledes ser kunderne på vores folk. Er vores medarbejdere hjælpsomme, kompetente og høflige.

4 C'er - når vi taler services
Capacity, Costs, Convenience og Communication. Det er "oversættelsen" af de 4 P'er når vi taler om serviceydelser. Se argumentationen i Steen Ehlers artikel: "Fungerer de 4 P'er i et servicesamfund".

Retailization
Thomassen, Lincoln og Anthony Aconis udgav i 2006 en bog "Retailization" som står i klar kontrast til "gamle dages" tema om, hvem der er kongen - detailhandelen eller mærkevaren. "The simple definition is: optimizing sale(s) by connecting brands til shoppers through the power of retail thinking. How do we do this? Simply put, we optimize the value of the brand at all the points of contact it has with the retail world." En bog, der kan anbefales ikke mindst til dem, der er beskæftiget med at markedsføre deres brands til - og gennem og sammen med - detailhandelen.

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk